VALLO ALPINO

Ve stínu slavnějších moderních fortifikací, jako je například Maginotova linie, se neprávem krčí mohutný systém opevnění, vybudovaný v meziválečném období Itálií podél celé své hranice - toto opevněné pásmo, které začíná u Středozemního moře na hranicích s Francií a končí v současném Chorvatsku (Rijeka) se nazývá Vallo alpino (Alpský val). Průzkum je tak možné realizovat na území několika států - Francie, Itálie, Slovinska a Chorvatska. Výstavba probíhala v letech 1931 - 1942. Problematikou poválečného italského opevnění se zabývají samostatné stránky.

Foto
Pancéřová deska pro těžký kulomet stavebně nedokončeného bojového objektu č. 265, Caposaldo Peirafica - Sabbione, Francie

Do současnosti se dochovala většina objektů, jejichž průzkum usnadňuje jejich umístění do horského prostředí, často zcela mimo civilizaci. To sebou nese celou řadu výhod - především i v letních měsících se dají dobře fotografovat (nehrozí jejich úplné ztracení v bujné vegetaci, což je notorickým problémem opevnění v celé řadě zemí), objekty i podzemí tvrzí bývá zcela čisté a prosté jakéhokoliv odpadu. K částečným demolicím došlo pouze v prostoru francouzských hranic a na území dnešního Slovinska a Chorvatska. Problémem nebývá ani umístění objektů na soukromých pozemcích.

To vše dělá z Alpského valu velice atraktivní cíl cest zájemců o vojenskou historii. Cílem těchto stránek je poskytnout popis zajímavých úseků opevnění, včetně mapových a fotografických podkladů.

Navštívené lokality a mapy