Caposaldo Barricate

Rok výstavby

1924 - 1942

 

Popis

Uzávěr důležité silnice vedoucí z průsmyku Maddalena. První opevnění zde bylo vybudováno již v letech 1924 - 1925. Následně bylo rozšiřováno až do roku 1942. Sektor Stura, Subsektor Alta Stura.

 

Současný stav

Všechny objekty se dodnes zachovaly v dobrém stavu a jsou až na výjimky volně přístupné. Zdejšího opevnění se totiž nedotkly demolice v poválečném období.

 

Výzbroj

Opera 6 - 1x protitankový kanón a 2x těžký kulomet ve střílnách pod betonem

Opera 7 - 1x protitankový kanón a 1x těžký kulomet ve střílnách pod betonem

Opera 8 - 1x protitankový kanón a 3x těžký kulomet ve střílnách pod betonem

Opera 9 - 1x těžký kulomet ve střílně pod betonem, 1x těžký kulomet v pancéřové kopuli

Opera 10 - 1x těžký kulomet ve střílně pod betonem, 1x těžký kulomet v pancéřové kopuli

Opera 11 - 2x těžký kulomet ve střílnách pod betonem

 

 

Hlavní silnice vedoucí údolím z průsmyku Maddalena (Maddalena Pass/Col de Larche 1991 m.n.m.) byla přehrazen v jeho neužším místě pomocí opěrného bodu Barricate. Ten se nachází severozápadně od obce Pontebernardo. Severní svah údolí je ohraničen více než 800 výškových metrů vysokou stěnou Barricate a představuje tak dokonale neprostupnou překážku. Jižní svahy údolí stoupají o poznání pozvolněji, nakonec jsou však přeci jen ohraničeny strmými svahy Becco Rosso (2260 m.n.m.) a Auta di Barel (2534 m.n.m.)

Samotné dno údolí bylo blokováno trojicí objektů. Vysoko do skalní stěny Barricate byla vestavěna tvrz č. 6 (Opera 6). Samotnou hlavní silnici blokovala tvrz č 8 (Opera 8). V týlu se pak nacházela v druhé linii tvrz č. 7 (Opera 7) a malá kasárna. Linie pokračuje jižním směrem a stoupá po hřebenu severozápadně od osady Murenz, ve které se nachází kasárenská budova. V lese se zde nachází tvrze č. 9 - 11. Dále jižním směrem plynule navazují objekty opěrného bodu Becco Rosso (Caposaldo Becco Rosso). První objekty zde byly postaveny již letech 1924 - 1925, tedy dávno před oficiálním zahájením výstavby Alpského valu. Následně docházelo k jejich rozšiřování a stavbě dalších.

Foto
Caposaldo Barricate - Podkladová mapa: mapy.cz

Ve skalní stěně Barricate se nachází Opera 6. Vznikla přestavbou tvrze z poloviny 20. let, která byla původně určena pro dva těžké kulomety. Rozšířena byla o objekt pro protitankový kanón. Řešení vchodu je pravděpodobně původní se zdí se střílnami pro ruční zbraně. Původní přístupová cesta již podlehla erozi a tak je přístup patrně možný s opatrností pouze z předpolí.

Na dně údolí přímo proti staré silnici, která již neslouží svému účelu se nachází Opera 8. Také ona vznikla přestavbou starší tvrze z poloviny 20. let, která byla původně vyzbrojena dvojicí těžkých kulometů. Postupně byla rozšířena o další střeleckou místnost pro těžkých kulomet a následně zde byl vybudován také objekt pro protitankový kanón. Vchody jsou sice zazděné, ale patrně by se dalo dovnitř protáhnout menším průrazy ve vchodech.

Popsané objekty se nacházejí přímo u silnice a lze je bez problémů navštívit například cestou na Maginotovu linii v prostoru průsmyku Larche (Maddalena).

Fotografie Opera 8 - vlevo střílna těžkého kulometu, vpravo PTK
Fotografie Opera 6 - střílny těžkých kulometů
Fotografie Opera 6 - střílny těžkých kulometů a ochranná zeď před hlavním vchodem (vpravo)
Fotografie Masiv Barricate s tvrzí č. 6
Fotografie Opera 8 - střílna těžkého kulometu
Fotografie Opera 8 - střílna těžkého kulometu
Fotografie Opera 8 - střílna těžkého kulometu
Fotografie Opera 8 - střílna těžkého kulometu a Opera 6
Fotografie Opera 8 - objekt pro těžký kulomet
Fotografie Opera 8 - objekt pro těžký kulomet
Fotografie Opera 8 - střílna protitankového kanónu
Fotografie Opera 8 - střílna protitankového kanónu
Fotografie Opera 8 - jeden ze 3 původních vchodů
Fotografie Opera 8 - střílna protitankového kanónu
Fotografie Opera 8 - objekt pro těžký kulomet
Fotografie Opera 8
Fotografie Opera 8 z původního silničního mostu
Fotografie Opera 8 z původního silničního mostu
Fotografie Opera 6 vestavěná do masivu Barricate
Fotografie Opera 6 vestavěná do masivu Barricate
Fotografie Opera 6 vestavěná do masivu Barricate

Mapa