Sbarramento Passo Monte Croce Comelico

Rok výstavby

1939 - 1942

 

Popis

Velmi silný uzávěr průsmyku Monte Croce Comelico byl tvořen dvěma liniemi bojových objektů vybudovaných podle zásad oběžníku 15000. Na čele se nacházel protitankový příkop. Do prostoru uzávěru působila bočně svojí palbou dělostřelecká tvrz vyzbrojená šesticí kanónů Škoda 100/17 na polních lafetách. Ty působily také ve směru hraničních hřebenů s Rakouskem nacházejících se na opačné straně průsmyku. Sektor XVI Cadore - Carnia.

 

Současný stav

Většina objektů je volně přístupná. Dominantou je doslova gigantická dělostřelecká tvrz umístěná do kolmých západních stěn průsmyku.

 

Výzbroj (před reaktivací)

Opera 1 - 2x těžký kulomet a 1x protitankový kanón ve střílnách pod betonem, plamenomet

Opera 2 - 5x těžký kulomet ve střílnách pod betonem

Opera 3 - 3x těžký kulomet a 1x protitankový kanón ve střílnách pod betonem, plamenomet

Opera 4 - 3x těžký kulomet a 1x protitankový kanón ve střílnách pod betonem, zvon pro pozorování a blízkou obranu

Opera 5 - 5x těžký kulomet ve střílnách pod betonem

Opera 6 - 4x těžký kulomet ve střílnách pod betonem, zvon pro pozorování a blízkou obranu

Opera 7 - 5x těžký kulomet ve střílnách pod betonem

Opera 8 - 4x těžký kulomet ve střílnách pod betonem

Opera 9 - 4x těžký kulomet ve střílnách pod betonem

Opera 10 - 5x těžký kulomet a 6x 100/17 ve střílnách pod betonem, pancéřová deska pro dělostřelecké pozorování

Opera 11 - 5x těžký kulomet ve střílnách pod betonem

Opera 13 - 4x těžký kulomet ve střílnách pod betonem

 

 

V prostoru Passo Monte Croce di Comelico bylo vybudováno velice silné opevnění primárně monoblokových objektů a také jedna z nejmohutnějších dělostřeleckých tvrzí určené pro kanóny 100/17. Zdejší uzávěr spadá do sektoru XVI Cadore - Carnia. Opěrný bod nesl jméno Sbarramento Passo Monte Croce Comelico. Hlavní obranná linie je koncipována proti údolí vedoucímu směrem od Sextenu. Trochu paradoxně však pravé křídlo obranného postavení tvořila hranice s Rakouskem s vysokým rizikem vpadnutí nepřátelských jednotek do boku. Tuto nevýhodu eliminovala již zmiňovaná dělostřelecká tvrz.

Již zmiňovaná dělostřelecká tvrz č. 10 se nachází vysoko ve skalní stěně na západní straně průsmyku. Svojí boční palbou tak působila nejen do linie opevnění, ale v dostřelu bylo také území Rakouska. Hlavní výzbroj tvořilo pět těžkých kulometů a šest houfnic ráže 100 mm (100/17) v obrovských betonových kasematách. K dispozici byly dvě dělostřelecké pozorovatelny. Celková délka podzemních chodeb dosahuje dvou kilometrů. Vyraženy byly dvě souběžné chodby, přičemž jedna sloužila v rozšířených profilech pro ubytovací a skladovací účely, druhá pak primárně k umístění hlavní výzbroje je palebných postavení. Původně zde bylo plánováno osazení čistě dělostřelecké výzbroje, nakonec však došlo také k instalaci pěti těžkých kulometů. Kulometná výzbroj je umístěna na několika výškových úrovních, přičemž k nejníže položeným vede z hlavní galerie téměř 300 schodů. K tvrzi byla vybudována dlouhá přístupová vojenská silnice, v blízkosti vchodů se nacházejí kasárna a stáje. Tři vchody do podzemí jsou umístěny ve skalní stěně ve třech výškových úrovních. Velmi efektní jsou především objekty na jejich blízkou obranu. Tvrz neprošla poválečnou reaktivací.

Fotografie Opera 10 - dva objekty pro houfnice Škoda 100/17 a objekt pro jejich blízkou obranu
Fotografie Opera 10 - objekt pro houfnici Škoda 100/17
Fotografie Opera 10 - objekty na obranu vchodů a zakrytá střílna těžkého kulometu (vpravo)
Fotografie Opera 10 - střílna těžkého kulometu
Fotografie Opera 10 - dva objekty pro těžký kulomet na nejnižším patře tvrze
Fotografie Opera 10 - objekt pro těžký kulomet
Fotografie Opera 10 - objekt pro těžký kulomet, nad ním dělostřelecká pozorovatelna
Fotografie Opera 10 - pancéřová deska pro dělostřelecké pozorování
Fotografie Opera 10 - kasemata pro houfnici 100/17

Ve svahu pod dělostřeleckou tvrzí se nachází za sebou dva podobné monoblokové objekty č. 8 a 9 s identickou výzbrojí čtyř těžkých kulometů. Interiér je přístupný a dochovala se v něm část vnitřního vybavení. Ani jeden z objektů neprošel v poválečném období reaktivací. V letních měsících jsou silně zarostlé a pouze obtížně se fotografují. Maskování bylo provedeno stejně jako u dalších objektů uzávěru pomocí pohledového betonu.

Na hraně lesa v bezprostřední blízkosti sjezdovky se nachází další monoblokový objekt č. 11, který prošel reaktivací. To je také důvodem, proč je interiér nepřístupný. Na střílnách se zachovaly maskovací okenice. Hlavní výzbroj tvořilo pět těžkých kulometů, to se nijak nezměnilo ani po reaktivaci. V blízkosti se nacházel menší velmi neobvyklý objekt, který kombinoval funkci pozorovatelny s postavením pro světlomet o průměru 120 cm. Tato unikátní stavba byla nejprve zahrnuta v roce 2007 z důvodu rozšiřování sjezdovky a následně patrně zcela odstraněna.

Foto
Sbarramento Passo Monte Croce Comelico - Podkladová mapa: mapy.cz
Fotografie Opera 8 - střílna těžkého kulometu
Fotografie Opera 8 - střílna těžkého kulometu, vpravo vchod
Fotografie Opera 11 - střílna těžkého kulometu

Zhruba ve stejné výškové úrovni jako předešlá Opera 11 se v první linii nachází Opera 2. Jedná se patrně o dodnes nepřístupný objekt, který je kombinovanou stavbou, která byla částečně vyražena v podzemí, přičemž hlavní výzbroj pěti těžkých kulometů se nacházela ve dvou velkých monoblokových objektech. Krom toho zde byl osazen jeden zvon pro pozorování a blízkou obranu a ve výzbroji byl také jeden minomet ráže 81mm umístěný v otevřeném postavení. Po reaktivaci se výzbroj omezila na 5 těžkých kulometů.

Samotné dno údolí bylo chráněno pomocí masivního protitankového příkopu, jehož obranu zajišťovaly tři monoblokové objekty. Posledním objektem, který se nachází na západním křídle uzávěru a postřeluje tento příkop (západně od hlavní silnice) je Opera 3. Jedná se jednopatrový monoblokový objekt, který byl původně vyzbrojen trojicí těžkých kulometů a protitankovým kanónem. Dva vchody byly chráněny pomocí betonových střílen. V rámci reaktivace došlo k přezbrojení na tři těžké kulomety a kanón 90/32L. Interiér je ovšem nepřístupný.

Na východní straně protitankového příkopu se nachází tvrz č. 1, která byla vyzbrojena dvěma těžkými kulomety, protitankovým kanónem a plamenometem. V rámci reaktivace byla přezbrojena na dva těžké kulomety a 2 kanóny 75/27. Prostor, ve kterém by se měl objekt nacházet je zcela zarostlý, a jeho hledání zatím nebylo úspěšné.

Poněkud více v týlu se východně od silnice za potokem nachází poslední z trojice objektů - Opera 4. Monoblokový objekt byl původně vyzbrojen trojicí těžkých kulometů a protitankovým kanónem. Na stropnici byl osazen zvon pro pozorování a blízkou obranu. V rámci poválečné reaktivace došlo k přezbrojení na tři těžké kulomety a kanón 90/32L. Zachovalo se zde ve velmi dobrém stavu moderní maskování.

Fotografie Opera 3 - střílny těžkých kulometů zamaskované okenicemi
Fotografie Opera 3 - střílny těžkých kulometů zamaskované okenicemi
Fotografie Opera 3 - vchodová část
Fotografie Opera 4 - zvon pro pozorování a blízkou obranu
Fotografie Opera 4 - zamaskovaný vchod do objektu
Fotografie Opera 4 - střílna těžkého kulometu

Opera 5 byla vybudována na návrší východně od výše popsaného objektu. Jedná se o mohutný jednopatrový monoblokový objekt, jehož výzbroj tvořilo 5 těžkých kulometů. Ke změně nedošlo ani v rámci následné poválečné reaktivace. V týlu objektu byla pouze provedena přístavba, do které byl umístěn agregát pro výrobu elektrické energie. Tento objekt byl opuštěn v roce 1993 a zůstal po řadu let uzavřen. V době naší návštěvy (2015) však byl svár u dveří odříznut a zcela vybavený interiér tak byl přístupný. Nachází se zde především kompletně zachovalá moderní strojovna s motorem VW. Jedná se tak o jeden z nejzachovalejších přístupných modernizovaných objektů.

Foto
Sbarramento Passo Monte Croce Comelico - Podkladová mapa: mapy.cz
Fotografie Opera 5 - jeden ze vchodů se střílnou na jeho obranu
Fotografie Opera 5 - druhý vchod s přistavěnou moderní strojovnou
Fotografie Opera 5 - střílna těžkého kulometu
Fotografie Opera 5 - vstup do interiéru se směrovkami na zdi
Fotografie Opera 5 - rozvodná deska
Fotografie Opera 5 - zásobníky na vodu
Fotografie Opera 5 - ubikace
Fotografie Opera 5 - ventilátory v ubikacích
Fotografie Opera 5 - střelecká místnost pro těžký kulomet
Fotografie Opera 5 - střelecká místnost pro těžký kulomet
Fotografie Opera 5 - WC
Fotografie Opera 5 - strojovna
Foto
Moderní strojovna v reaktivovaném monobloku č. 5 (Opera 5)

Dále východním směrem se na rozcestí turistických tras nachází Opera 6, která měla být vyzbrojena čtveřicí těžkých kulometů. Monoblokový objekt neprošel reaktivací a jeho interiér je zcela prázdný. Pouze o něco výše se výrazné kótě nachází Opera 7, jejíž výzbroj mělo tvořit pět těžkých kulometů. Ani tento objekt neprošel reaktivací a v současné době je zcela zarostlý.

V týlu za Operou 5 se na terénní vlně nachází ještě Opera 13, která byla vyzbrojena pěticí těžkých kulometů. Objekt by v poválečném období reaktivován, výzbroj se však nijak nezměnila. Po pravé straně silnice vedoucí z průsmyku ve směru Santo Stefano di Cadore nelze přehlédnou novou kasárenskou budovu, která byla vybudována v rámci poválečné reaktivaci. Celkovou posádku uzávěru tvořilo 247 vojáků. Jelikož byla protitanková obrana v 70. letech vyhodnocena jako nedostatečná, byly v týlu postavení vybudovány v roce 1976 dva objekty pro věž M26 z tanků Pershing s výzbrojí kanónů 90/50. Blízkou obranu zajišťovala dvojice čtyřstřílnových pancéřových kopulí pro těžký kulomet. Tankové věže byly odstraněny v 90. letech. Východně se nachází ještě menší opěrný bod Sbarramento Alto Padola-Cresta di Vallorera s dvojicí ohromných monoblokových objektů. Jeden z nich navíc disponoval dělostřeleckou výzbrojí.

Fotografie Opera 6 - střílny pro těžké kulomety
Fotografie Opera 6 - vchodová část
Fotografie Opera 7 - vstup do objektu

Fotogalerie

 

Další fotografie - západní křídlo - Opera 8, 9, 10 a 11 (Sbarramento Passo Monte Croce Comelico)

Další fotografie - východní křídlo - Opera 3, 4, 5, 6 a 7 (Sbarramento Passo Monte Croce Comelico)

 

Mapa