Sbarramento Dobbiaco

Rok výstavby

1939-1941

 

Popis

Klasický uzávěr údolí provedený pomocí protitankového přikopu a velkých tvrzí typu 15 000. Plánovaná dělostřelecká baterie se nachází pouze v hrubém výlomu. Sektor XV Pusteria.

 

Současný stav

Objekty na jižní straně údolí jsou velmi dobře přístupné a poměrně zajímavé. Ve tvrzi č. 1 vzniklo nedávno muzeum. Ostatní objekty jsou rozprostřeny po horských loukách na severní straně údolí.

 

Výzbroj

Opera 1 - 2x těžký kulomet a 1x protitankový kanón ve střílnách pod betonem, zvon pro pozorování a blízkou obranu

Opera 2 - 3x těžký kulomet ve střílnách pod betonem

Opera 3 - ? (stavebně nedokončena)

Opera 4 - 2x těžký kulomet ve střílnách pod betonem

Opera 5 - 4x těžký kulomet a 1x protitankový kanón ve střílnách pod betonem

Opera 6 - 4x těžký kulomet ve střílnách pod betonem

Opera 7 - 3x těžký kulomet ve střílnách pod betonem

Opera 8 - 4x těžký kulomet ve střílnách pod betonem

Opera 9 - 4x těžký kulomet ve střílnách pod betonem

Opera 10 - 4x kanón 75/27 (stavebně nedokončena)

 

 

Oproti blíže k hranici položeným opěrným bodům Prato Drava a Versiaco bylo opevnění v prostoru Toblachu/Dobbiaca mnohem silnější. Výhledově se zde počítalo také s výstavbou dělostřelecké tvrze, která se však v době přerušení prací v roce 1942 nacházela pouze ve hrubém výlomu. Podobně jako v obou předešlých opěrných bodech byla také zde vybudována masivní protitanková překážka uzavírající celé údolí. Celkem zde bylo započato s výstavbou deseti objektů, které se v době přerušení stavebních prací v roce 1942 nacházely v různém stupni dokončenosti. V rámci reaktivace bylo znovu vyzbrojeno a stavebně dokončeno 6 objektů.

Při průzkumu v roce 2015 jsme se zaměřili na velmi dobře přístupné objekty na jižní straně údolí, podél kterých vede značená cesta - jedná se o Opera 2 - 4. Zaparkovat je možné přibližně 200 metrů v týlu za Operou 2, v blízkosti příležitostně používané střelnice.

Opera 2 je dvoupatrovým monoblokovým objektem, který disponoval dvojicí vchodů, které jsou chráněny pomocí betonových kaponiér, neobvykle umístěných na stropnici horního patra. Vchod přímo z lesní cesty je otevřený, pouze je do něj navalen velký kámen, který částečně znesnadňuje vstup. Okolí objektu je zcela zarostlé, fotografovat se tak dá z venčí pouze prostor vchodů. Interiér je i přes patrnou pozvolnou devastaci velmi zachovalý a rozhodně stojí za návštěvu. Mimo jiné se zde zachovalo zařízení pro vysouvání radiové antény.

Fotografie Opera 2 - vchod s betonovou kopulí pro lehký kulomet na jeho obranu
Fotografie Opera 2 - telefonní ústředna
Fotografie Opera 2 - ventilátor a vchod do jedné ze střeleckých místností
Fotografie Opera 2 - střelecká místnost
Fotografie Opera 2 - detail uzávěru rozvodu čerstvého vzduchu
Fotografie Opera 2 - zásobník na vodu

Dále po lesní cestě je možné dojít až k protitankovému příkopu. Nedaleko něho se nachází pramen řeky Drávy a pouze několik metrů od něj také jedna ze čtyřstřílnových pancéřových kopulí pro těžké kulomety Opery 3. Ta nebyla v roce 1942 stavebně dokončena. Osazena byla patrně pouze tato jedna kopule. Hlavní betonový objekt jinak kavernového objektu nebyl vybetonován. V 50. letech zde byl v rámci reaktivace dokončen bojový objekt, do kterého byly patrně osazeny tři věže z tanku Sherman M4 - dvě vyzbrojené kanóny 76/55 a jedna těžkým kulometem. Na křídlech se navíc nacházely dvě čtyřstřílnové kopule pro těžké kulomety, které se zachovaly dodnes. Informace o výzbroji se však značně liší. Tankové věže byly každopádně demontovány na začátku 90. let, jejich maskování původně zajišťovala velká plechová stavba imitující hospodářské stavení (v některých pramenech jsou uváděny dvě - jedna pro dvě věže a druhá pro jednu). Dva z e tří vchodů jsou aktuálně uzavřené, jeden z nich je opatřen pancéřovou strážnicí. Třetí vchod se nám najít nepodařilo, pro vstup by měl být využitelný také nouzový východ.

Foto
Sbarramento Dobbiaco - Podkladová mapa: mapy.cz
Fotografie Protitankový příkop u tvrze č. 3
Fotografie Jeden ze vchodů do tvrze č. 3
Fotografie Opera 3 - zamaskovaná čtyřstřílnová kopule pro dva těžké kulomety
Fotografie Opera 3 - překrytý otvor pro demontovanou tankovou věž
Fotografie Opera 3 - vchod do tvrze s pancéřovou strážnicí
Fotografie Opera 3 - zamaskovaná čtyřstřílnová kopule pro dva těžké kulomety

Výrazně před protitankový příkop byl předsunut poslední navštívený objekt - Opera 4. Ten neprošel reaktivací. Jedná se o dvoupatrovou stavbu, která měla být vyzbrojena dvojicí těžkých kulometů, přičemž jeden z nich byl umístěn za silnou pancéřovou deskou nového typu.

Zbylých 6 objektů je rozprostřeno na severní straně údolí ve značných výškových rozdílech, čtyři z nich prošly poválečnou reaktivací. Minimálně dva z nich se dnes nacházejí v soukromých rukou. Jejich hlavní výzbroj tvořily především těžké kulomety, protitankový kanón měl být osazen pouze ve dvou z nich (Opera 1 a 5). Často se jedná o kombinované stavby s podzemním systémem a masivními betonovými objekty na povrchu. V poválečném období byl navíc v blízkosti Opery 1 umístěn v betonovém postavení tank Sherman M4, který odtud byl odvezen v roce 1993. V tomto objektu navíc bylo nedávno zřízeno muzeum, které je přístupné v letních měsících.

Fotografie Opera 4 - střílny těžkých kulometů
Fotografie Opera 4 - střílna těžkého kulometu
Fotografie Opera 4 - vchod

Fotogalerie

 

Další fotografie - Sbarramento Dobbiaco

 

Mapa