Sbarramento Grise (Godovič)

Rok výstavby

1932 - 1941

 

Popis

Velmi dobře zachovalý opěrný bod v prostoru obce Godovič bránil strategicky důležitou silniční křižovatku. V první polovině 30. let zde vyrostlo 5 poměrně silných bojových objektů podle oběžníku 200. Stavební činnnost se se vrátila na začátku 40. let, kdy měl být tento uzávěr výrazně posílen stavbou dalších tvrzí včetně jedné dělostřelecké. Žádný z těchto objektů se nepodařilo stavebně dokončit. Sektor XXII Idria, Subsektor XXIIc Montenero/Črni vrh

 

Současný stav

Všechny objekty se zachovaly v poměrně dobrém stavu. Důvodem bylo především jejich poválečné využívání jugoslávskou armádou.

 

Výzbroj

1 - 2x těžký kulomet ve střílnách pod betonem

2 - 1x těžký kulomet ve střílně do betonem, 1x těžký kulomet v jednostřílnové kopuli

3 - 2x těžký kulomet ve čtyřstřílnové kopuli

4 - 2x protitankový kanón ve střílnách pod betonem, 2x těžký kulomet v jednostřílnových kopulích

5 - 3x těžký kulomet v jednostřílnových kopulích

 

 

Opevnění v prostoru obce Godovič je prvním velmi silným opěrným bodem umístěným v první linii jižně od Petrova Brda. Strategicky se jednalo o poměrně významné místo, i když při prvním pohledu na mapu to tak úplně nevypadá. Nacházela se zde však řada dobrých komunikací a nedokončená železniční trať z roku 1917. Právě v období 1. světové války se zde nacházel velmi důležitý logistický uzel, ze kterého byly zásobovány dlouhé úseky fronty. Vedla tudy také zásobovací úzkorozchodná železnice. Díky konfiguraci terénu a blízkosti hranic bylo možné tímto prostorem bočně vpadnout do údolí řek Zala a Idrijca a odříznout tak velkou část první linie italského opevnění. Zároveň zde probíhala poměrně kvalitní silnice ve směru na Goricii a Terst. O důležitosti tohoto místa svědčí také fakt, že kromě postavených objektů typu 200 zde bylo započato také s budováním dělostřelecké a řady pěchotních tvrzí typu 15000. Navštívené opevnění tvoří půlkruh okolo jihozápadní strany obce. Číslování objektů se během druhé stavební fáze zcela změnilo. Z tohoto důvodu zde nebude použita ani jedna z původních variant. Opěrný bod byl někdy označován také jako Slataper. Stejně jako řada dalších opěrných bodů v okolí tak nesl jméno hrdinů bojů na Sočské frontě.

Nad serpentinou hlavní silnice Godovič - Črni vrh se zanachází tvrz č. 1. Jejím hlavním cílem bylo pomocí dvou těžkých kulometů umístěných v odolných moderních pancéřových deskách postřelovat již zmiňovanou komunikaci. Vchod se nachází nad lesní cestou odbočující v serpentině z hlavní silnice do lesa. Za ním následuje sociální zázemní, strojovna a ubikace. Dlouhé schodiště vede k druhému vchodu umístěnému výše ve svahu, který disponuje také zařízením pro optickou signalizace. Celá tvrz byla patrně postavena ve výkopu a následně zahrnuta zeminou. Z venčí díky velmi kvalitnímu maskování a bujné vegetaci nelze téměř nic vyfotografovat, interiér se však zachoval ve velmi dobrém stavu. Proběhly zde pouze menší trhací práce v ubikacích.

Fotografie Tvrz č. 1 - jižní vchod s otvorem pro fotofon
Fotografie Tvrz č. 1 - střelecká místnost těžkého kulometu
Fotografie Tvrz č. 1 - tubus pro fotofon u jižního vchodu
Foto
Sbarramento Grise (Godovič) - Podkladová mapa: mapy.cz

Malá monobloková tvrz č. 2 se nachází v návrší kopce, kterým prochází silniční tunel z Godovič na Črni vrh (jedná se o bývalý nedokončený železniční tunel). Její těžký kulomet umístěný v jednostřílnové pancéřové kopuli postřeloval právě prostor této komunikace a to v podstatě palbou do týlu. Druhý těžký kulomet v pancéřové desce působil do opačného směru. Zároveň byla tvrz vybaveny velkým množstvím tubusů pro optickou komunikaci (fotofon), přičemž lze předpokládat, že část objektů se kterými měla komunikovat nebyla vůbec postavena. Interiér se zachoval ve velmi dobrém stavu a nebyl postižen těžbou železa. Vysekány byly pouze kachličky a poškozeny ubikace. Tvrz byla postavena ve výkopu a následně zasypána zeminou.

Fotografie Tvrz č. 2 - vchod
Fotografie Tvrz č. 2 - WC
Fotografie Tvrz č. 2 - dobře zamaskovaná jednostřílnová kopule pro těžký kulomet

Dále v týlu za tvrzí č. 2 byla do nedokončeného portálu železničního tunelu z období 1. světové války umístěna další tvrz č. 3, jejíž hlavní výzbroj tvořily dva těžké kulomety ve čtyřstřílnové pancéřové kopuli. Tvrz tak byla schopna svojí palbou kontrolovat celý prostor za sousedními tvrzemi č. 1 a 2, především okolí důležité komunikace Godovič - Črni vrh. Jedná se o unikátní stavbu, která je uvnitř poškozena těžbou železných profilů ze stropnice. Kopule se však zachovala na svém místě. Hlavní vchod se nachází v prohlubni za bojovým objektem. Dlouhé schodiště vede do ubikací. Ty jsou částečně zatopené vodou a z jejích opačného konce vede chodba do pancéřové věže. Opačným směrem se nachází další místnosti (zásobníky na vodu a munici) a nejdále strojovna. Z ní vedou malá dvířka do samotného nedokončeného železničního tunelu, který je dlouhý několik stovek metrů. První část je zcela vybetonována, postupně však přechází pouze do hrubého výlomu.

Foto
Podzemí objektu č. 3 vestavěné do portálu železničního tunelu
Fotografie Tvrz č. 3 - čtyřstřílnová kopule pro dva těžké kulomety
Fotografie Tvrz č. 3 - vchodový objekt
Fotografie Tvrz č. 3 - podzemí vestavěné do portálu železničního tunelu

Jihovýchodně od vodní nádrže Godoviški bajer se nachází tvrz č. 4., která byla vybudována povrchovým způsobem. Nad úroveň terénu tak vystupují pouze dva vchody a dva objekty pro protitankové kanóny, což je nezvykle silná výzbroj. Výzbroj tvořila dvojice kanónů 57/43 umístěných za pancéřovou deskou. Blízkou obranu doplňují ¨ dva těžké kulomety v pancéřových jednostřílnových kopulích. Jedna z nich působí ve stejném směru jako PTK - tj. k sousední tvrzi 5. Druhá kopule působila svojí palbou do opačného směru k vodní nádrži a dále k tvrzi č. 2. Interiér se zachoval ve velice dobrém stavu včetně všech hlavních pancéřových prvků. Především v bojové části a v ubikacích však bylo v poválečném období započato s těžbou železných nosníků ze stropů, podobně jako u dalších tvrzí v okolí byly odsekávány kachličky z podlah a stěn (na toaletách). Jediným pozitivem je, že po sobě "těžaři" alespoň uklidili, což patrně souvisí s častým využitím objektů Alpského valu v pozdějších letech jako krytů civilní obrany, případně jako vojenských objektů. V interiéru se zachovala také řada nápisů a destiček s popisem účelu jednotlivých místností.

Fotografie Tvrz č. 4 - objekt pro protitankový kanón 57/43
Fotografie Tvrz č. 4 - pancéřová deska pro protitankový kanón 57/43
Fotografie Tvrz č. 4- schodiště v podzemí tvrze

Hlavní výzbroj tvrze č. 5 tvořily tři těžké kulomety umístěné v jednostřílnových kopulích. K dispozici byly poněkud neobvykle tři vchody. Přístup je možný z osady Šebalk po cestě vedoucí jižním směrem mezi loukami k nové zástavbě (dále pokračuje lesní cesta do osady Dol). Tvrz je v současné době zcela obklíčena oplocenými pozemky a proto jsme ji nenavštívili. Poslední možností je patrně zvolit přístup z východu od průmyslové zóny nebo z jihu lesem.

Severním směrem od Godoviči vede hlavní silnice ve směru Idrija. Mezi Godoviči a osadou Log se západně od silnice nachází táhlé zalesněné návrší. Právě zde bylo započato s výstavbou několika tvrzí podle zásad oběžníku 15000, včetně jedné dělostřelecké (6 na mapě). Přímo k jejímu vchodu vede vojenská silnice, která přímo na kraji osady Log odbočuje z hlavní silnice. Vchod je bohužel nově uzavřen pomocí mříží. Žádný bojový objekt se nepodařilo dokončit, což je případ i všech ostatních rozestavěných tvrzí. Plánovaná mohutná výstavba nových objektů svědčí o strategické důležitosti tohoto uzávěru. V okolí obce se také zachovalo velké množství objektů zesíleného polního opevnění.

Foto
Vchod do podzemí rozestavěné dělostřelecké tvrze budované podle oběžníku 15 000

Fotogalerie

 

Další fotografie - Sbarramento Grise (Godovič)

 

Mapa