Sbarramento Chiusa di Plezzo (Kluže)

Rok výstavby

1939 - 1941

 

Popis

Poněkud opomíjený uzávěr Alpského valu byl vybudován na místě staršího rakousko-uherského opevnění. K obraně byl využit Fort Flitscher Klause a nedaleký tunel na vojenské cestě vedoucí k výše položenému Fortu Hermann, který byl přestavěn a rozšířen do podoby pěchotní tvrze. Stavební práce byly prováděny podle zásad oběžníku 15 000. Sektor XXI Alto Isonzo, Subsektor Plezzo.

 

Současný stav

Ve Fortu Flitscher Klause se dnes nachází muzeum, expozice se této epizodě ve své historii sice nevěnuje, prohlédnout si zde je nicméně možné vybetonované kolébky pro protankové kanóny. Tunelem dnes vede turistická cesta, které musely ustoupit částy moderní tvrze, zbytek se však zachoval a je volně přístupný.

 

Výzbroj

Fort Flitscher Klause - 3x protitankový kanón a 4x těžký kulomet ve střílnách pod betonem

Tunel - 3x těžký kulomet ve střílnách pod betonem

 

 

V údolí řeky Koritnica byl nedaleko Bovce vybudován v letech 1881 - 1882 nový objekt blokující přístupy k průsmyku Predil - Werk Flitscher Klause. Opět byl umístěn na místo starší obranné stavby, navíc v nejužším místě údolí na skalní ostroh vysoko nad řekou, kudy vedla jediná možná přístupová cesta dále do údolí Koritnice. Stavebním materiálem byl kámen. Použito však bylo také velké množství pancéřových prvků. Hlavní dvoupatrová budova měl půdorys písmene L. Vnitřní dvůr byl chráněn pomocí zdi s vchodovou bránou a poternou vedoucí do detašovaného blokhausu se střílnami na ochranu blízké komunikace, ten byl schopný palby v obou směrech. Před samotnou hlavní budovu byla vysunuta jedna kaponiéra pro zbraně blízké obrany. Hlavní výzbroj tvořily kanóny ráže 12cm umístěné v litinových střílnách, které dodala společnosti Gruson. Pro pozorovací účely byla patrně dodatečně na stropnici osazena otočná pozorovací kopule od společnosti Škoda Plzeň. Další výzbroj tvořily dvojice těžkých kulometů umístěné v pancéřových deskách (dodatečná modernizace).

Na rozdíl od sousedního Fortu Hermann se Werk Flitscher Klause nacházel v palebném stínu a neutrpěl v průběhu války žádná výrazná poškození a ve velmi dobrém stavu se zachoval dodnes včetně veškerých pancéřových prvků. V meziválečném období byl zahrnut do uzávěru Alpského valu, který zde byl vybudován v letech 1939 - 1941. Silnice před fortem ve směru na Bovec obdržela výsuvný protitankový zátaras, střílny v blokhausu u silnice byly upraveny pro použití protitankových kanónů a těžkých kulometů. Upraveny byly střílny vedoucí na obě strany komunikace. Primárně byl případný směr útoku očekáván ze směru od průsmyku Predil (1156 m.n.m.). Z tohoto důvodu došlo také k zazdění hlavní vstupní brány do pevnosti. Celkovou výzbroj fortu tvořily 3 protitankové kanóny a 4 těžké kulomety.

Fotografie Fort Flitscher Klause - v popředí silniční zátaras
Fotografie Silniční zátaras
Fotografie Silniční zátaras
Fotografie Vybetonované kolébky v jedné z místností fortu
Fotografie byly pravděpodobně určené pro polní verzi protitankového kanónu ráže 47 mm
Fotografie Jižní vstup do tunelu se moderním vchodem tvrze
Fotografie Střelecká místnost těžkého kulometu
Fotografie Severní vstup do tunelu byl přehrazen moderním objektem
Fotografie Chodba vedoucí do střelecké místnosti těžkého kulometu

K výstavbě tvrze byl využit také tunel na cestě vedoucí k Fortu Hermann na druhé straně silnice, do kterého byla vestavěna tvrz podle zásad oběžníku 15 000 pro tři těžké kulomety. Dvě střelecké místnosti byly umístěny do kolmé skalní stěny a jejich těžké kulomety postřelovaly silnici na druhé straně soutěsky. Poslední kulomet byl umístěn do objektu zatarasujícího severní východ z tunelu a kryl tak cestu vedoucí od Fortu Hermann.

Fotogalerie

 

Další fotografie - Sbarramento Chiusa di Plezzo (Kluže)

 

Mapa