Hraniční opevnění Možic - Lajnar

Rok výstavby

1929 - 1938

 

Popis

Opevnění hraničního hřebene linií malých bojových objektů pro těžké kulomety na polních lafetách spojené do malých tvrzí. Na dominantních kótách se nacházejí dva zvony pro pozorování a blízkou obranu. Sektor XXI Alto Isonzo, Subsektor Piedicolle.

 

Současný stav

Všechny objekty se zachovaly ve velmi dobrém stavu. Výhodou je také přehlednost celého prostoru a krásné výhledy na všechny světové strany.

 

Výzbroj

1 - 1x těžký kulomet ve střílně pod betonem, 1x zvon pro pozorování a blízkou obranu

2 - 3x těžký kulomet ve střílnách pod betonem

3 - 1x těžký kulomet ve střílně pod betonem

4 - 3x těžký kulomet ve střílnách pod betonem

5 - 1x těžký kulomet ve střílně pod betonem

6 - 2x těžký kulomet ve střílnách pod betonem

7 - 4x těžký kulomet ve střílnách pod betonem

8 - 2x těžký kulomet ve střílně pod betonem, 1x zvon pro pozorování a blízkou obranu

 

 

Opevnění Alpského valu nad Soršskou planinou v okolí Lajnaru (1549 m.n.m.) a Možice (1602 m.n.m.) je velmi vděčným cílem a to hned z několika důvodů. Především veškeré opevnění je zde rozmístěno na horských planinách, což usnadňuje identifikace veškerých objektů a ostatní infrastruktury. Navíc se zde nachází řada zajímavých staveb, ať již samotné netypové tvrzové objekty, podzemní úkryty, opevněná kasárna nebo objekty zesíleného polního opevnění.

Samotné tvrze se obvykle skládají ze dvou vchodů, které nejsou nijak chráněné a jednoho až tří objektů. Bojové objekty disponují jednou až třemi střílnami vymodelovanými z prostého betonu pro těžké kulomety na polních lafetách. Stavby jsou provedeny z betonu. Maskování je realizováno pomocí kamenů, které v době výstavby sloužily jako vnější šalování. Na výrazných kótách (Lajnar a Možič) disponuje tvrz objektem se zvonem pro pozorování a blízkou obranu. Ty sloužily patrně pro účely dělostřeleckého pozorování. Horní stanice lanovky je bohužel zničena. Místy vzdálenost od tehdejší jugoslávské hranice dosahuje pouze 200 metrů. Vzdálenost k linii jugoslávského opevnění, které se opíralo o masiv Ratitovce je pak vzdušnou čarou 5 kilometrů.

Na samotném Lajnaru se nachází velká kasárenská budova, malý podzemní úkryt a pěchotní tvrz (č. 1 na mapě) se dvěma vchody, ¨ bojovým objektem pro těžký kulomet a se zvonem pro pozorování a blízkou obranu. Všechny tyto stavby pocházejí z poloviny 30. let. Směrem dále po hřebeni k Možici se nachází na kótě 1597 pouze pozice zesíleného polního opevnění včetně postavení minometů. Další tvrze (č. 2 a 3 na mapě) se nachází na hřebeni pod kótou a skládají se ze tří objektů. Jeden z nich je určen k přímé palbě směrem k bývalým hranicím s výzbrojí dvou těžkých kulometů, zbývající dva objekty postřelují rokli vedoucí severně od nich k hlavnímu hřebeni. V tomto případě tvořil výzbroj vždy pouze jeden kulomet.

Fotografie Zvon pro pozorování a blízkou obranu na Lajnaru
Fotografie Velká přízemní kasárenská budova pod kótou Lajnar
Fotografie Malý pasivní úkryt pod kasárenskou budovou
Fotografie Ve skále vylámané pěchotní palebné postavení
Fotografie Objekt tvrze č. 2
Fotografie Objekt tvrze č. 2
Foto
Hraniční opevnění Možic - Lajnar (L- lanovka, Kas - Kasárna, R - úkryt, tk - betonové kulometné hnízdo, Obs - tvrz s pozorovacím zvonem) - Podkladová mapa: mapy.cz

Na hřebenu dále severním směrem vede cesta okolo trosek horní stanice lanovky, kterou byl dovážen materiál do celého úseku. Od této stanice je na všechny strany vybudována síť vojenských cest. Na nedaleké kótě Slatnik (1609 m.n.m.) se nachází další tvrz s jedním objektem vyzbrojeným hned trojicí těžkých kulometů (č. 4 na mapě) s dvěma vchody, podzemní úkryt (R) a na úpatí nedalekého Koru (1597 m.n.m.) také opevněná kasárna z konce 20. let, která v létě slouží jako salaš. V okolí se nachází množství polních postavení včetně betonových kulometných hnízd.

Fotografie Opevněná kasárna pod kótou Kor (1597 m.n.m.)
Fotografie Betonové kulometné hnízdo na úpatí Koru
Fotografie Opevněná kasárna, za nimi pasivní úkryt (R) a na kótě vpravo tvrz č. 4. V sedle v levo se nacházela horní stanice lanovky
Fotografie Vchod do pasivního úkrytu
Fotografie Objekt pro tři těžké kulomety tvrze č. 4
Fotografie Vchod do tvrze č. 4

Pokud se návštěvník vydá cestou přes kótu Kor (1597 m.n.m.), narazí nejprve na zesílené polní opevnění včetně hezkých betonových kulometných hnízd. Poté následuje malý bojový objekt vyzbrojený těžkým kulometem napojený na podzemní úkryt (č. 5) a severněji již na hřebeni Možice další, o něco větší, tvrz č. 6. Ta se skládá ze dvou bojových objektů pro těžký kulomet. Na západním úpatí Možice je k nalezení tvrz č. 7 s jedním vchodem a dvěma bojovými objekty určená celkem pro 4 těžké kulomety na polních lafetách.

Fotografie Bojový objekt č. 5
Fotografie Vchod do objektu č. 6
Fotografie Bojový objekt tvrze č. 6

Na samotném Možici (1603 m.n.m.) se nachází tvrz č. 8 s jedním bojovým objektem s dvojicí střílen pro těžký kulomet na polní lafetě a s objektem pro pozorovací zvon. Disponuje dvěma vchody. Podzemí je stejně jako v případě všech předešlých tvrzí zcela holé. Naproti tomu ve zvonu se zachovala podlážka, což není na jiných místech zcela obvyklé.

Fotografie Zvon pro pozorování a blízkou obranu tvrze č. 8
Fotografie Bojový objekt tvrze č. 8
Fotografie Interiér zvonu pro pozorování a blízkou obranu tvrze č. 8

Fotogalerie

 

Další fotografie - Hraniční opevnění Možic - Lajnar

 

Mapa