Caposaldo Lupo Lombarda

Rok výstavby

1933 - 1942

 

Popis

Opevnění průsmyku Lombarda (Col de la Lombarde 2350 m.n.m.) a západním směrem se táhnoucího hřebene. Bojové objekty se koncentrují v prostoru průsmyku. Na hřebenu se nachází linie kaveren a zesíleného polního opevnění. V týlu se nachází velké množství podpůrné infrastruktury - kasárna, stanice lanovek, otevřené dělostřelecké baterie a sklady. Sektor Stura, Subsektor Collalunga - S. Salvatore

 

Současný stav

Vstupy do části kaveren zasypány kvůli nestabilnímu nadloží. Objekty i podpůrná infrastruktura se zachovaly ve velmi dobrém stavu. Bojové objekty se nacházejí na francouzském území.

 

Výzbroj

Caverne O2 - úkryt pro 60 vojáků

Caverne O1 - úkryt pro 60 vojáků

Opera 175 - pouze výkop

Opera 175bis - 2x těžký kulomet a 1x protitankový kanón ve střílnách pod betonem

Opera 175ter - 2x těžký kulomet ve střílnách pod betonem

Caverne M - pasivní úkryt

Caverne L - pasivní úkryt

Caverne I - pasivní úkryt

Caverne K - pasivní úkryt

 

 

Col de la Lombarde (2350 m.n.m.) je nejvyšším bodem na silnici spojující Isolu s Vinadiem. V tomto místě bylo vybudováno opevnění spadající do opěrného bodu Lupo Lombarda a je řazeno do první linie obrany. Ve skutečnosti se však jedná již o druhou uzávěrovou linii. Kromě samotných bojových objektů, které se nacházejí v průsmyku (Opera 175ter a 175 bis), zde bylo vybudováno velké množství podzemních úkrytů, podpůrné infrastruktury (kasárna, stanice lanovky) a zesíleného polního opevnění, včetně postavení pro dělostřelectvo.

Na východní straně průsmyku se nad silnicí nachází Opera 175bis. Jedná se o malý objekt typu 7000 pro přímou palbu protitankového kanónu a dvou těžkých kulometů za slabší pancéřovou deskou o síle 7 cm. Maskování bylo provedeno pomocí kamene nalepeného na zdích. Kromě střeleckých místností se v objektu nacházela také malá kasárna.

Na západní straně průsmyku se nachází druhá tvrz - Opera 175ter. Ta byla původně vybudována jako další objekt typu 7000 a následně v letech 1940 - 1942 došlo k rozšíření na tvrz typu 15000. Kromě dvou střílen pro těžké kulomety za slabší pancéřovou deskou o síle 7 cm tak tvrz po rozšíření disponovala vlastní mohutnou pozorovatelnou, ubikacemi v podzemním sálu a vchodovým objektem se třemi střílnami na ochranu bezprostředního okolí.

Foto
Caposaldo Lupo Lombarda - Podkladová mapa: mapy.cz
Fotografie Opera 175bis - vyzbrojená dvojicí těžkých kulometů a protitankovým kanónem
Fotografie Opera 175bis - ubikace
Fotografie Opera 175bis - střílna protitankového kanónu
Fotografie Opera 175ter - celkový pohled na tvrz
Fotografie Opera 175ter - vchodový objekt chráněný trojicí střílen
Fotografie Opera 175ter - dodatečné zesílení původního objektu typu 7000 pro dva těžkého kulomety při modernizaci tvrze

V týlu pevnostní linie se nachází řada ukázkových vojenských silnic, které si zde razí cestu strmými svahy na jednotlivá bojová postavení. Zásobování bylo prováděno také pomocí vojenských lanovek. Zbytky jedné z nich se nacházejí na italské straně v údolí pod průsmykem. Stejné stavby lze potkat cestou do Vinadia ještě několikrát.

Na kótách 2474 m.n.m. a 2435 m.n.m. západně od průsmyku byly umístěny v otevřeném postavení dělostřelecké baterie. Výzbroj měly tvořit kanóny ráže 75 a 100 mm. V týlu byla vybudována řada staveb pro materiál a munici. Opevnění se táhne dále po hřebeni ve směru Passo Sant'Anna (2308 m.n.m.). K vidění jsou zde pozůstatky protipěchotních překážek, množství polního opevnění a dva menší objekty pro těžký kulomet (označované nako NAS). Většina úkrytů zde má zasypané vchody nestabilním nadložím. K nalezení je zde naopak postavení pro dva minomety ráže 81 mm. Situace na východním křídle průsmyku je o poznání lepší a obě kaverny (O´ a O´´) by měly být přístupné.

Fotografie Objekt zesíleného polního opevnění pro těžký kulomet (NAS)
Fotografie Stanoviště minometu ráže 81 mm
Fotografie Hustá síť vojenských cest v týlu opěrného bodu

Fotogalerie

 

Další fotografie - Caposaldo Lupo Lombarda

 

Mapa