Caposaldo Pattacroce

Rok výstavby

1932 - 1937

 

Popis

Součást silné linie opevnění na jižním křídle uzávěru průsmyku Mont Cenis. Opěrný bod tvořil mezičlánek mezi sousedními Rivers na dně údolí a na opačné straně Malamot, kde se opevnění šplhá až do výšky 2917 metrů. Obrana se soustředí okoli staršího Fortu Pattacroce. Sektor Moncenisio, Subsektor Moncenisio.

 

Současný stav

Všechny tvrze se zachovaly díky umístění na francouzském území ve velmi dobrém stavu. S výjimkou jediné jsou ostatní volně přístupné. To vše v nádherné vysokohorské krajině.

 

Výzbroj

Batteria B5 - 3x 75/27, 1x těžký kulomet v jednostřílnové kopuli

Centro 10 - 3x těžký kulomet v jednostřílnových kopulích

Centro 11 - 3x těžký kulomet v jednostřílnových kopulích

Centro 12 - 2x těžký kulomet ve střílnách pod betonem, 2x těžký kulomet v jednostřílnových kopulích, 1x pozorovací zvon.

Centro 13 - 1x těžký kulomet ve střílně pod betonem, 1x těžký kulomet v jednostřílnové kopuli, 1x pozorovací zvon.

Centro 13A - 2x těžký kulomet ve střílně pod betonem, 2x těžký kulomet v jednostřílnových kopulích

Ricovero Q - Pasivní úkryt

Rcovero R - Pasivní úkryt

Rcovero S - Pasivní úkryt

Rcovero III/1 - Pasivní úkryt

Rcovero III/2 - Pasivní úkryt

Postazione 25 - 1x těžký kulomet ve střílně pod betonem

 

 

Opěrný bod Pattacroce spadá do linie silného opevnění v prostoru průsmyku Mont Cenis. Vybudovány zde byly mimořádně zajímavé a extrémně silně vyzbrojené tvrze typu 200, ve kterých bylo použito velké množství pancéřových prvků. Vše se navíc zachovalo v relativně dobrém stavu a podzemí je až na drobné výjimky volně přístupné. Popsány jsou pouze navštívené objekty.

Centro 12 se nachází na hřebeni nad starším fortem Pattacroce v nadmořské výšce 2440 m.n.m.. Jeho objekty s kulometnou výzbrojí nelze i přes kvalitní maskování kamennou rovnaninou již z dálky přehlédnout. Tvrz typu 200 disponuje jedním hlavním vchodem a nouzovým východem v jednom z bojových objektů. V části interiéru bývá navátý sníh ještě v pozdním létě. Vchodový objekt nedisponuje střílnami na jeho ochranu. Každý z objektů je vyzbrojen jediným těžkým kulometem, který je umístěn v pancéřových střílnách. Kromě nich disponuje navíc dvěma jednostřílnovými kopulemi pro TK. Přístup do nich je řešen pomocí žebříků. V podzemí se zachovala část vybavení, chodby hlouběji v podzemí jsou pouze vyraženy ve skále, nebyly opatřeny obezdívkou. Provedeny byly pouze podlahy. Přímo na hřebeni se navíc nachází malý objekt s pancéřovým pozorovacím zvonem, který odtud měl výborný výhled. V okolí se dochovaly výrazné pozůstatky protipěchotních překážek. Kopule pro těžké kulomety jsou velmi dobře identifikovatelné díky betonovým límcům.

Fotografie Centro 12 - celkový pohled na bojové objekty tvrze se střílnami těžkého kulometu
Fotografie Centro 12 - jednostřílnová kopule pro těžký kulomet
Fotografie Centro 12 - zvon pro pozorování a blízkou obranu
Fotografie Centro 12 - střílna těžkého kulometu a nouzový východ
Fotografie Centro 12 - hlavní vchod do tvrze
Fotografie Centro 12 - bojový objekt se střílnou těžkého kulometu

Velice zajímavá dělostřelecká tvrz Batteria 5 (B5 nebo 617. Batteria G.a.F.) postavená v letech 1933 - 1936 se nachází přímo pod starším fortem Pattacroce, který byl postaven v 80. letech 19. století (2390 m.n.m.). K fortu vede přístupová silnice z Plan de la Madeleine, kterou dnes kopíruje turistická cesta. V okolí cesty se nachází několik podzemních úkrytů a také další dělostřelecká tvrz B1. Západně od fortu na kamenitém svahu jsou dobře identifikovatelné tři objekty, skládající s ze sólo pancéřové kopule pro kanón ráže 75 mm. Jak samotná obezdívka, tak okolní terén je upraven v rozsahu palebných vějířů hlavních zbraní. Kanóny postřelovaly svahy ve směru Col du Petit Mont Cenis. Pozorování zajišťoval zvon umístěný ve výše položené tvrzi - Centro 12. Tvrz má dva vchody, hlavní se nachází na jihozápadní straně starých kasáren v hlubokém zářezu do skalního masivu. Nedisponuje žádnými prostředky pro blízkou obranu. Druhý východ vede přímo do ochranného příkopu starého fortu. Podzemní prostory jsou poměrně rozsáhlé, to se týká především kasárenského sálu.

Galerie od prostoru hlavních zbraní dělostřelecké tvrze vede dál chodbou provedenou pouze v hrubém výlomu, která je zakončená závalem. Do zbytku podzemí je možné se opět dostat vchodem v ochranném příkopu na přední straně starší pevnosti, kde je poněkud neobvykle přímo nad vchodem umístěna jednostřílnová kopule pro těžký kulomet, případně vchodem z nitra fortu. Také zde je část podzemí pouze ve hrubém výlomu, z hlavní galerie se svažují chodby vedoucí až k otvorům v severní stěně svahu. Zde měly být patrně umístěny další objekty s pěchotní nebo dělostřeleckou výzbrojí.

Fotografie Batteria 5 - kopule pro kanón ráže 75 mm s ochranným betonovým límcem
Fotografie Batteria 5 - dvojice kopulí pro kanón ráže 75 mm s ochranným betonovým límcem
Fotografie Batteria 5 - interiér kopule pro kanón ráže 75 mm
Fotografie Batteria 5 - každá kopule byla věnována osobě uvedené na jejím boku
Fotografie Batteria 5 - ukázka předělu chodby v hrubém výlomu na vyzděnou
Fotografie Batteria 5 - zásobníky na vodu v podzemí
Foto
Caposaldo Pattacroce - základní přehledová mapa. Interaktivní mapa je umístěna níže. Přímo v turistických mapách na portálu mapy.cz jsou zaneseny všechny hlavní objekty úseku až na výjimky včetně podrobného rozmístění jednotlivých objektů. Podkladová mapa: mapy.cz

Na náhorní plošině pod fortem Pattacroce se okolo kóty 2357 m.n.m. nachází další tvrz - Centro 11, jejíž interiér je ovšem nepřístupný. Stavebně dokončena byla v roce 1937. Stejně jako většina ostatních objektů uzávěru byla postavena podle oběžníku 200. Přímo uprostřed povrchu tvrze se nachází sklad dělostřeleckého materiálu bez střechy a v okolí také další pozůstatky infrastruktury starší otevřené dělostřelecké baterie. Vchod se nacházel v dobře patrném zářezu, který je však vyplněn kamením. Přímo před kasárenskou budovou se nachází šachta nouzového východu, ze které však byly odstraněny stupačky. Hlavní výzbroj byla umístěna ve třech jednostřílnových pancéřových kopulích pro těžký kulomet.

Fotografie Centro 11 - jednostřílnová kopule pro těžký kulomet
Fotografie Centro 11 - sklad dělostřeleckého materiálu na povrchu tvrze
Fotografie Centro 11 - jednostřílnová kopule pro těžký kulomet

Další tvrzí na hřebenu vedoucím severovýchodním směrem k jezeru Mont Cenis je Centro 13A. Podzemí je sice přístupné, ovšem přes skalní římsu vedoucí nad prudkou roklí. Hlavní výzbroj je umístěna ve dvou jednostřílnových kopulích pro těžké kulomety. Ve skalní stěně je navíc umístěn objekt pro další těžký kulomet. Vyfotografovat je ho možné pouze z údolí.

Fotografie Centro 13A - jednostřílnová kopule pro těžký kulomet
Fotografie Centro 13A - jednostřílnová kopule pro těžký kulomet
Fotografie Centro 13A - exponovaný vchod do tvrze

Na poslední výrazné kótě hřebene (2256 m.n.m.) se nachází Centro XIII. Tvrz měla dva vchody, přičemž jeden z nich byl opatřen pancéřovou strážnicí, která je dnes k nalezení na louce nedaleko Centra 13B sousedního opěrného bodu Rivers. Druhý vchod nebyl nijak chráněn. Na opačné straně svahu směrem k nepříteli se nacházejí celkem tři objekty. Jeden je tvořen jednostřílnovou pancéřovou kopulí pro těžký kulomet. Dalším je bojový objekt pro těžký kulomet umístěný v pancéřové střílně. Zde se nacházel také nouzový východ. Poslední stavbou je objekt s pancéřovým pozorovacím zvonem, a to na místě s výborným výhledem do údolí.

Fotografie Centro XIII - jednostřílnová kopule pro těžký kulomet
Fotografie Centro XIII - pozorovací zvon
Fotografie Centro XIII - návrší, do kterého byla tvrz vestavěna

Fotogalerie

 

Další fotografie - Caposaldo Pattacroce

 

Mapa