Sbarramento Pian dei Morti

Rok výstavby

1938 - 1942

 

Popis

Neobvyklý uzávěr, jehož obrana se soustředí podél protitankové překážky tvořené příkopem a liniemi dračích zubů. Zdejší opevnění bylo vybudováno neobvykle podle zásad oběžníku 450 a má tak spíše charakter zesíleného polního opevnění. Sektor XIII Venosta

 

Současný stav

Všechny objekty se zachovaly v dobrém stavu a jsou volně přístupné. Hlavním lákadlem je nicméně nejzachovalejší protitanková překážka z dračích zubů na Alpském valu.

 

Výzbroj

Opera VI - 2x těžký kulomet ve střílnách pod betonem

Opera VIb - 1x těžký kulomet ve střílně pod betonem

Opera VIII - 2x těžký kulomet ve střílnách pod betonem

Opera X - 1x protitankový kanón a 1x těžký kulomet ve střílnách pod betonem

Oera XII - 2x těžký kulomet ve střílnách pod betonem

Opera XIII - 1x těžký kulomet ve střílně pod betonem

Opera XIV - 1x těžký kulomet ve střílně pod betonem

Opera XV - 1x těžký kulomet ve střílně pod betonem

Opera 9 - 1x těžký kulomet ve střílně pod betonem

 

 

S výstavbou opěrného bodu Pian dei Morti bylo započato v roce 1938 podle jinak velmi řídce používaného oběžníku 450. Plány na výstavbu byly záhy přehodnoceny a o rok později upraveny na výstavbu dle oběžníku 7000. Opěrný bod leží na pravém křídle opevnění průsmyk Resia (Sbarramento Passo Resia) a uzavírá průchod přes náhodní plošinu, která se nachází 600 výškových metrů nad dnem průsmyku. Objekty se tak nacházejí na planině v nadmořské výšce 2000 metrů. Výstavba zde pokračovala velmi pozvolna až do roku 1942, kdy byla zastavena na celých hranicích s tehdejším Německem. V té době se zde nacházela ve výstavbě jedna tvrz budovaná podle oběžníku 15000. V poválečném období byly zdejší objekty průběžně udržovány, a to až do roku 1998. Prostor se využíval také k výcviku polních jednotek.

Foto
Část protitankové překážky tvořené dračími zuby
Fotografie Opera 9 - pro těžký kulomet
Fotografie Protitanková překážka z dračích zubů
Fotografie Protitanková překážka z dračích zubů

Tempo výstavby ani síla opevnění zde nebyla v žádném případě závratná. Magnetem pro návštěvníky je především 400 metrů dlouhá protitanková překážka tvořená kombinací PTK příkopu a dračích zubů. Vybudována byla již v roce 1938, a to i přes to, že se nachází v rašeliništi a z tehdejší rakouské strany sem neexistovala příjezdová komunikace. Dračí zuby mají dřevěné jádro, které je obalené betonem a opatřené ocelovou stříškou. Jejich výška kolísá od 90 do 120 centimetrů.

Foto
Sbarramento Pian dei Morti - Podkladová mapa: mapy.cz
Fotografie Opera XV (7) pro těžký kulomet
Fotografie Opera XIV (8) pro těžký kulomet
Fotografie Opera XII (1) pro těžký kulomet

Bojové objekty jsou malé stavby vyzbrojené jedním, případně dvěma těžkými kulomety. V jejich blízkosti byly budovány pod úrovní terénu odolné kasárenské budovy pro ubytování posádky. Napojení na objekty bylo realizováno pomocí krytého zákopu. Jedinou výjimkou byl objekt pro protitankový kanón, který byl umístěn nad východním koncem protitankového příkopu (Opera X (6)). Zdejší opevnění, co do stupně odolnosti, je mezistupněm mezi zesíleným polním opevněním, hojně budovaným například na hranicích s Jugoslávií, a stálým opevněním.

Fotogalerie

Fotografie Opera VIb (5) pro těžký kulomet
Fotografie Opera VI (2) - kasárna s krytým zákopem
Fotografie Opera VI (2) - bojový objekt pro těžký kulomet

 

Externí fotogalerie - Sbarramento Pian dei Morti

 

Mapa