Sbarramento Podertia (Podroteja)

Rok výstavby

?

 

Popis

Uzávěr silniční křižovatky v údolí řeky Idrijca, kterou bylo možné obejít nedaleký opěrný bod v Godoviči. Jádro tvoří trojice vzájemně se kryjích objektů vybudovaných podle zásad oběžníku 200. Sektor Idria, Subsektor Idria.

 

Současný stav

Všechny objekty se zachovaly v dobrém stavu. Část podzemí tvrze č. 3 bývá občas zatopena vodou. V okolí se nachází velké množství objektů zesíleného polního opevnění. To se týká především svahů na objekty č. 1 a 3.

 

Výzbroj

1 - 2x těžký kulomet ve střílnách pod betonem

2 - 2x těžký kulomet ve čtyřstřílnové kopuli

3 - 3x těžký kulomet ve střílnách pod betonem

 

 

Strmá úbočí údolí řeky Idrijca a Zala tvořila sama o sobě dostatečnou překážku v prostoru Bača pri Modreju - Godovič. Z údolí do nitra Itálie vedlo pouze několik kvalitnějších komunikací, které nebyl problém opevnit - jednalo se především o silnice vedoucí ze Spodnje Idrije a Idrije na západ. Útok v tomto směru nicméně nebyl úplně pravděpodobný, většina cest jižním a západním směrem totiž končila v neprostupných lesích pohoří Idrijsko Hribovje případně v Trnovskem lese (Trnovski gozd). Jedna z mála cest, kterou by bylo možné postoupit hlouběji do italského vnitrozemí vedla právě z Podroteje přes Zadlog.

Páteř obrany zde tvořily tři bojové objekty postavené podle oběžníku 200, které doplňovalo zesílené polní opevnění. Pomocí kulometné výzbroje bylo možné účinně blokovat údolí od Idrije i od Godoviči. K dispozici byl protitankový příkop postřelovaný kanóny umístěnými v zesíleném polním opevnění.

Monoblokový objekt č. 1 byl vybudován na severním svahu údolí za řekou Idrijca. Přístup k němu je možný poněkud obstarožním lanovým mostem s částečně propadlými podlážkami. Další překážkou je vodní kanál, který teče přímo pod objektem. Po levé straně mizí ve skalním masivu po kterém je možné se vyšplhat, případně postačí pokračovat do předpolí objektu, kde se nejdříve po pravé straně nachází protitankový příkop a následně přes kanál vede malý mostek. Hlavní výzbroj objektu tvořily dva těžké kulomety. Přímou palbou proti přístupu od města Idrija působil kulomet z odolnější moderní střílny, druhý byl umístěn v třídílné střílně staršího typu. V interiéru objektu došlo patrně po skončení války k odpálení vojenského materiálu, který ho poněkud poškodil. Kromě dvou střeleckých místnostní a ubikací se zde nacházel také fotofon pro komunikaci s tvrzí č. 3.

Fotografie Monoblok č. 1
Fotografie Monoblok č. 1 - vchod
Fotografie Monoblok č. 1 - střílna těžkého kulometu
Foto
Sbarramento Podertia (Podroteja) - R - pasivní úkryt - Podkladová mapa: mapy.cz

Monoblok č. 2 se nachází na skalnatém ostrohu přímo nad soutokem Idrijce a Zaly v obci Podroteja. Přistup k němu je vytesán ve skále naproti obytným domům. Výzbroj dvou těžkých kulometů byla umístěna ve čtyřstřílnové pancéřové kopuli. K dispozici byl fotofon pro komunikaci se sousedním objektem č. 3, který se nachází na protější straně řeky Zala. Interiér se dochoval, sice bez vnitřního vybavení, ale jinak v dobrém stavu včetně řady nápisů.

Fotografie Monoblok č. 2 - čtyřstřílnová kopule pro dva těžké kulomety
Fotografie Monoblok č. 2 - ubikace
Fotografie Monoblok č. 2 - podstavec pro ventilátor a místnost velitele objektu

Poslední tvrz. č. 3 se skládá z kulometného objektu, který vedl palbu ze dvou kulometů umístěných ve střílnách pod betonem proti zbývajícím dvěma objektům uzávěru. Podzemní chodbou byl spojen s kulometným postavením, které se nachází nad silnicí Idrija - Godovič.

Fotogalerie

 

Další fotografie - Sbarramento Podertia (Podroteja)

 

Mapa