Caposaldo Scala

Rok výstavby

1935 - 1938

 

Popis

Dobře zachovaný uzávěr průsmyku Scala blokující silnici Névache - Bardonecchia. Páteř obrany tvoří tvrze typu 200 dodatečně zesílené dvojicí malých objektů vybudovaných podle oběžníku 7000. Sektor Bardonecchia, subsektor Colomion.

 

Současný stav

Díky přesunu na francouzské území po 2. světové válce se všechny objekty zachovaly ve velmi dobrém stavu.

 

Výzbroj

Centro 36 - 2x těžký kulomet ve střílnách pod betonem

Centro 36bis - 2x protitankový kanón a 2x těžký kulomet ve střílnách pod betonem

Centro 37 - 2x těžký kulome ve čtyřstřílnové pancéřové kopuli

Centro 37bis - 1x těžký kulomet ve střílně pod betonem

Postazione 37c - 1x protitankový kanón ve střílně pod betonem

Centro 38 - 3x těžký kulomet ve střílnách pod betonem

Ricovero XXI - pasivní úkryt, těžký kulomet umístěn v polním objektu

 

 

Kromě důležité dopravní tepny mezi Brianconem a italským městem Oulx, která vedla přes Montgenévre, se severněji nacházela ještě jedna dopravní spojnice mezi obcí Névache a Bardonecchií v Itálii. Hraničním průsmykem býval v meziválečném období Col de l'Échelle (1762 m.n.m.). Opevnění bylo umístěno dva kilometry v týlu v prostoru dalšího sedla Mauvais Pas (1779 m.n.m.), odkud již cesta strmě padá o 400 výškových metrů do Valle Stretta. Obráncům tak nebylo dáno příliš prostoru k případnému ústupu z bráněných pozic.

Jádro obrany tvoří tvrze vybudované podle zásad oběžníku 200. Dodatečně došlo k zesílení obrany dvojicí objektů typu 7000. Zaparkovat lze přímo v průsmyku, kde se nachází tvrz č. 37 (Centro 37). Přes poměrně velké podzemí se zde nachází jediný objekt, ve kterém je osazena čtyřstřílnová kopule pro dvojici těžkých kulometů. Vybudována byla v letech 1935 - 1937 a určena pro 7 vojáků.

Fotografie Centro 37 - čtyřstřílnová kopule pro dva těžké kulomety
Fotografie Centro 36bis - objekt pro dva těžké kulomety
Fotografie Centro 36 - střílna těžkého kulometu
Foto
Východní svah údolí s vyznačenou polohou tvrzí č. 36 a 36bis

Zde začíná také turistická stezka vedoucí jihovýchodním směrem na Colletto del Gui (2250 m.n.m.) a dále na Col des Acles (2273 m.n.m.). Zhruba po 100 metrech ústí na mítinu nesoucí stopy po intenzivní stavební činnosti. Vlevo od cesty se nachází horní stanice vojenské lanovky, vpravo vede pěšina k tvrzi č. 36bis (Centro 36bis) z roku 1938. Jedná se o poměrně malou, nicméně zajímavou stavbu. Vstupuje se do ní bojovým objektem, který je částečně zničený výbuchem. Vyzbrojen byl dvojicí protitanových kanónů. Pouze kratičké podzemí, ve kterém se nachází ubikace, zásobních na vodu a sklad munice, vede do druhého bojového objektu. Ten byl pro změnu vyzbrojen dvojicí těžkých kulometů.

Odtud je nutné se vrátit zpět na turistickou cestu a pokračovat serpentinami nějakých 120 výškových metrů. Cestou se nachází zachovalé polní opěrnění. Vchod do tvrze č. 36 (Centro 36), vybudované podle zásad oběžníku 200 v roce 1938, je dobře viditelný vlevo od cesty K samotným bojovým objektům je možné dojít po pěšině vpravo. Ve dvou samostatných objektech disponovala výzbrojí dvou těžkých kulometů, kromě nich se zde nacházely dva vchody a jeden nouzový východ. V podzemí pak strojovna, sklad PHM, zásobníky na vodu a ubikace. Cesta odtud pokračuje dál na hřeben, kde se nachází další opěrné body. Většina objektů je zde však zničena.

Foto
Caposaldo Scala - Mapa: mapy.cz
Fotografie Postazione 37c pro protitankový kanón
Fotografie Centro 37 pro přímou palbu těžkého kulometu s ochrannou zídkou před vchodem
Fotografie Centro 37 pro přímou palbu těžkého kulometu s ochrannou zídkou před vchodem

Ostatní objekty uzávěru Scala se nacházejí na opačné straně údolí. Přímo nad silnicí se nachází malý bojový objekt typu 7000 č. 37c (Postazione 37c) pro přímou palbu protitankového kanónu. Jedná se o poměrně unikátní stavbu. Většina objektů tohoto typu byla určena pro těžké kulomety. Odtud lze bez problémů lesem dojít k sousednímu objektu č. 37bis pro přímou palbu těžkého kulometu ve slabé pancéřové desce. Za pozornost stojí ochranná zídka vybudovaná před exponovaným vchodem. Dále vede špatně patrná pěšina k tvrzi č. 38 (Centro 38), která je vestavěna do skalního masivu ohraničujícího průsmyk na západní straně. Bohužel jsme jí ztratili po čase úplně a přístup se nám nepodařilo najít. Tvrz typu 200 z roku 1938 byla vyzbrojena třemi těžkými kulomety a disponovala dvěma vchody.

Foto
Celkový pohled na tvrz č. 38 (Centro 38)

Fotogalerie

 

Další fotografie - Caposaldo Scala

 

Mapa