Sbarramento Suonecchia (Zvoneče)

Rok výstavby

?

 

Popis

 

Současný stav

Všechny objekty se zachovaly díky poválečnému využívání jugoslávskou armádou v dobrém stavu. Část objektů je z vnějšku zasypaná. Interiéry se ovšem zachovaly ve velmi dobrém stavu.

 

Výzbroj

1 - 2x těžký kulomet ve čtyřstřílnové kopuli, 1x těžký kulomet ve střílně pod betonem

2 - 2x těžký kulomet ve střílnách pod betonem, 1x zvon pro pozorování a blízkou obranu

3 - 2x těžký kulomet ve střílnách pod betonem

4 - 2x těžký kulomet ve střílnách pod betonem

 

 

Opěrný bod Zvoneće (Suonecchia) spadá do druhé linie obrany, která blokovala komunikace vedoucí na Istrii a k Terstu. Obranu zde usnadňoval především velmi neschůdný krasový terén. Silnější opevnění bylo vybudováno pouze v okolí obce Zvoneća a dále na severu v okolí Pasjaku, kde blokovalo důležitou železniční trať.

Kromě velkého množství zesíleného polního opevnění tvořily páteř obrany opěrného bodu čtyři tvrze typu 200, rozmístěné v blízkosti důležitých komunikací. Všechny byly až do počátku 90. let v držení jugoslávské armády, což je zachránilo od masového trhání pancéřových prvků v 50. letech a od větší devastace interiéru. Jedná se tak o nejzachovalejší tvrze na území Chorvatska. Všechny objekty disponovaly pouze kulometnou výzbrojí. Osazena zde byla jedna čtyřstřílnová kopule pro dvojici těžkých kulometů a jeden zvon pro pozorování a blízkou obranu (oba zachovalé).

Foto
Sbarramento Suonecchia (Zvoneče) - Podkladová mapa: mapy.cz

Jediným navštíveným objektem je nejseverněji položená tvrz č. 1, která blokovala silnici Brešca - Žejane. Nachází se na severním okraji obce Zvoneća. Čtyřstřílnová kopule pro dvojici těžkých kulometů je umístěna přímo nad silnicí. Nebýt husté vegeta, byl by odtud výborný výhled mnoho kilometrů na předpolí. V mírném zářezu směrem k obci se nachází nouzový východ, kterým je možné vstoupit do podzemních prostor. Chodba vpravo odbočuje pod kulometnou kopuli, vlevo vede k dlouhému schodišti, kterým je nutné vystoupat k hlavní galerii s ubikacemi. Nad schodištěm odbočuje vlevo chodba k bojovému objektu, který byl vyzbrojen jedním těžkým kulometem v pancéřové desce nového typu. K dispozici zde bylo také zařízení pro fotofon. Objekt postřeloval komunikaci vedoucí z obce Zvoneća, která se po několika stech metrech napojuje na zmiňovanou hlavní silnici. Z venku je pevnůstka bohužel zcela zasypaná odpadem. Hlavní chodba vede dál do ubikací, kde se nachází řada zachovalých nápisů. Následně vlevo odbočuje k hlavnímu vchodu a dále rovně se nachází technické zázemí tvrze - strojovna, sklad PHM, kuchyň a zásobník na vodu. V interiéru se zachovalo velké množství nápisů na zdech.

Fotogalerie

Fotografie Tvrz č. 1 - čtyřstřílnová kopule pro dva těžké kulomety
Fotografie Tvrz č. 1 - nouzový východ
Fotografie Tvrz č. 1 - ubikace
Fotografie Tvrz č. 1 - strojovna
Fotografie Tvrz č. 1 - WC a umývárka
Fotografie Tvrz č. 1 - pancéřová deska pro těžký kulomet

 

Další fotografie - Sbarramento Suonecchia (Zvoneče)

 

Mapa