NĚMECKÁ OPEVNĚNÍ

Fotogalerie - Objekt pro těžký kulomet R105 (MG Kasematte mit Kleinstglocke und Flankierungsanlage)

Fotografie R105a - vchodová část se střílnou TK v panc. deskách 7P7 a 726P3 (Zbójna)
Fotografie R105a - 7P7 a 726P3 (Zbójna)
Fotografie R105a - pěchotní pozorovací zvon 90P9 (Zbójna)
Fotografie R105a - pěchotní pozorovací zvon 90P9 (Zbójna)
Fotografie R105a - nouzový východ a pěchotní pozorovací zvon 90P9 (Zbójna)
Fotografie R105a - pancéřová deska pro těžký kulomet 78P9 (Zbójna)
Fotografie R105a - pancéřová deska pro těžký kulomet 78P9 (Zbójna)
Fotografie R105a - pancéřová deska pro těžký kulomet 78P9 (Zbójna)
Fotografie R105a (Adamusy)
Fotografie R105a - pěchotní pozorovací zvon 90P9 (Adamusy)
Fotografie R105a - vchodová část se střílnou TK v panc. deskách 7P7 a 726P3 (Adamusy)
Fotografie R105a - vchodová část se střílnou TK v panc. deskách 7P7 a 726P3 (Adamusy)
Fotografie R105a - vchodová část se střílnou TK v panc. deskách 7P7 a 726P3 (Adamusy)
Fotografie R105a - "Přetlakový ventil" (Adamusy)
Fotografie R105a - vchodová střílna 48P8 (Adamusy)
Fotografie R105a - "Zhasnout světlo při otevření střílny" (Adamusy)
Fotografie R105a - "Zvukovody - do ubikací, k pozorovateli" (Adamusy)
Fotografie R105a - otvor pro optiku v pancéřové desce 78P8 (Adamusy)
Fotografie R105a - otvor pro optiku v pancéřové desce 78P8 (Adamusy)
Fotografie R105a - pancéřová deska 78P8 (Adamusy)
Fotografie R105a - nápisy ve zvonové šachtě "Zvukovody - do ubikací, do bojové místnosti" (Adamusy)
Fotografie R105a - intriér zvonu pro pěchotní pozorování 90P9 (Adamusy)
Fotografie R105a - "Zhasnout světlo při otevření střílny" (Adamusy)
Fotografie R105a - pancéřová deska 7P7 ve střelecké místnosti pro ochranu vchodu (Adamusy)
Fotografie R105a - pěchotní pozorovací zvon 90P9 (Adamusy)
Fotografie R105a - pěchotní pozorovací zvon 90P9 (Adamusy)
Fotografie R105 - Bauwerk (29)242 (Koziol)
Fotografie R105 - Bauwerk (29)242 (Koziol)
Fotografie R105 - Bauwerk (29)242 (Koziol)
Fotografie R105 - pancéřová deska pro těžký kulomet 78P9 maskovaná vrstvou malty (Koziol)
Fotografie R105 - pancéřová deska pro těžký kulomet 78P9 maskovaná vrstvou malty (Koziol)
Fotografie R105a - vchodová část se střílnou TK v panc. deskách 7P7 a 726P3 maskovaných vrstvou malty (Koziol)
Fotografie R105a - vchodová část se střílnou TK v panc. deskách 7P7 a 726P3 maskovaných vrstvou malty (Koziol)
Fotografie R105a - vchodová část se střílnou TK v panc. deskách 7P7 a 726P3 maskovaných vrstvou malty (Koziol)
Fotografie R105a - vchodová část se střílnou TK v panc. deskách 7P7 a 726P3 maskovaných vrstvou malty (Koziol)
Fotografie R105a - označení objektu a rok výstavby (Koziol)
Fotografie R105a - nápis na ocelovém překladu, na zdi zvukovody (Koziol)
Fotografie R105a - "Zvukovody - k pozorovateli, do ubikací" (Koziol)
Fotografie R105a - otvor pro optiku v pancéřové desce pro těžký kulomet 78P9 (Koziol)
Fotografie R105a - výrobní štítek v pancéřové desce pro těžký kulomet 78P9 (Koziol)
Fotografie R105a - otvor pro optiku v pancéřové desce pro těžký kulomet 78P9 (Koziol)
Fotografie R105a - interiér pěchotního pozorovacího zvonu 90P9 (Koziol)
Fotografie R105 - Bauwerk (29)242 (Koziol)
Fotografie R105 - Bauwerk (29)242 (Koziol)