Výzbroj a vybavení německých objektů

Opevněná postavení (Stellung) měly obsazovat polní jednotky s vlastní výzbrojí, kterou takřka výlučně tvořily vodou chlazené těžké kulomety vzor 08 - MG08. Jen pozvolně byly později nahrazovány modernějším vzduchem chlazeným těžkým kulometem vzor 34 - MG34. Protitankovou obranu zajišťovaly výjimečně instalované protitankové kanóny (nejčastěji Panzerabwehrkanone 36L/45) umístěné v úkrytech s připraveným polním palebným postavením, případně v objektech za pancéřovou deskou. V těchto objektech se nepočítalo s použitím speciální pevnostní výzbroje.

Nejrozšířenější zbraní používanou v německých opevněních se tak stal těžký kulomet. V souvislosti s novými typy kulometů se v objektech vystřídaly MG-08, MG-08/15, MG-13 a nakonec MG-34. Původně byl těžký kulomet umístěn na železném pevnostním stolku na sáňkové lafetě. V případě střelby se těžký kulomet vysunul tak, aby hlaveň částečně vyčnívala z pancéřové deska. Později bylo toto řešení nahrazeno umístěním těžkého kulometu MG-34 spolu s optikou do kulového čepu, který bylo možné vkládat jak do kopulí, tak i do potřebně upravených pancéřových desek. Kulomet se plnil pásem na 250 nábojů, umístěný v plechové bedýnce. Ve 30. letech činila dotace munice 40 500 kusů na hlaveň. Těžký kulomet tak našel své použití v pancéřových deskách, pancéřových kasematách, různých typech kopulí a polokopulí. V průběhu 40. let se ukázalo, že většina typových pancéřových desek již svojí odolností neobstojí proti nepřátelskému dělostřelectvu. Z tohoto důvodu bylo v mnoha případech osazováno do střílen několik různých plátů za sebou.

Fotografie Bojová místnost malého objektu - Muzeum Rothenburg, Oderstellung - Polsko
Fotografie Vodou chlazený těžký kulomet MG08 na pevnostní lafetě - Muzeum Rothenburg, Oderstellung - Polsko
Fotografie Vodou chlazený těžký kulomet MG08 na pevnostní lafetě - Muzeum Rothenburg, Oderstellung - Polsko

Pro potřebu výstavby "Pevnostní fronty" (Festungsfront) byly projektovány speciální typy pevnostní výzbroje, kterou měly obsluhovat speciálně vycvičené pevností jednotky. Jednat se mělo především o tyto typy zbraní:

S.Gr.W.M.19 - Pevnostní minomet

Velké naděje byly vkládány do 50 mm pevnostního minometu M19 s dostřelem 20 až 600 metrů. Jednalo se o zbraň pro blízkou obranu B-Werků s náměrem 48 - 87 a odměrem 360 stupňů. Celá zbraň byla umístěna v pancéřové věži, která byla zcela zapuštěna ve stropnici objektu. Samotná hlaveň byla umístěna v kulovém čepu, který se společně se zbraní mohl otáčet o 360 stupňů pomocí elektrického nebo ručního pohonu. Munice byla do zbraně podávána pomocí speciálního zásobníku na 6 kusů. Rychlost palby byla závislá na ručním nebo motorickém pohonu a kolísala mezi 30 - 120 ranami za minutu. V příručním skladu munice bylo umístěno 3 900 granátů. K většímu nasazení této velmi efektivní zbraně nikdy nedošlo a to především kvůli její vysoké výrobní náročnosti. Vyrobeno bylo okolo 140 kusů, přičemž naprostá většina z nich našla své místo v objektech Atlantického valu.

Fotografie Pz.W. 720 - kopule 424P01 pro pevnostní minomet M19
Fotografie Pz.W. 720 - kopule 424P01 pro pevnostní minomet M19
Fotografie Pz.W. 717 - torzo pevnostního minometu M19 v kopuli 424P01

Výmetný ohňomet

Mezi obranné zbraně lze také zařadit výmetný ohňomet, který ústil na stropnici pancéřovým prstencem 420P9. Hořlavá směs byla uložena v izolované místnosti ve spodním patře. Zde pro ni byly připraveny nádrže o objemu 700 litrů. Průměrná dotace na objekt činila 2400 litrů. Z nádrže byla směs čerpána po jednotlivých dávkách, jejichž množství stačilo na 1,5 minutové hoření. Směs byla zapalována elektricky pomocí acetylenu.

Protitanková výzbroj

Protitanková výzbroj byla zpočátku výstavby německých opevnění spíše výjimečnou záležitostí. Tam kde si to vynutily okolnosti, byly nejprve stavěny úkryty pro polní protitankový kanón, který byl případně požit v otevřeném postavení vedle objektu a později byly budovány malé pevnůstky, ve kterých byl umístěn polní PTK za pancéřovou deskou. Toto řešení se následně přeneslo také do první konstrukční fáze typových objektů (Regelbau).

Ještě v době výstavby Oder-Warthe Bogen bylo započato s konstruováním vlastní řady pevnostních protitankových kanónů a děl, které se však nedočkaly většího použití. Na O.W.B. však byla nainstalována například pancéřová kasemata pro 37 mm protitankový kanón Pak K L/65 a těžký kulomet MG-34 (29P8). Pancéřová deska byla silná 200 milimetrů, beton 1,5 metru. Celé zařízení včetně pancíře vážilo 46 tun. Kadence kanónu byla 20 - 25 ran za minutu. Jediný exemplář byl instalován na tvrzi Ludendorff. V omezeném množství se tyto typy zbraní dostaly také do objektů budovaných v rámci Západního a Atlantického valu.

Dělostřelecká výzbroj

Patrně ve čtyřech exemplářích byla opět na Atlantickém valu použita kopule 73P9 pro lehkou houfnici ráže 105 mm. Kopule byla produkována ve dvou variantách s tloušťkou pancíře 42 nebo 25 centimetrů (lehčí varianta s označením 81P9). Dodnes se silnější verze zachovala ve dvou exemplářích v objektech R664 v nepřístupném areálu námořní akademie v Brestu.

Při výstavbě Festungsfront Oder-Warthe-Bogen bylo počítáno s výstavbou dělostřeleckých baterií v odolnosti A. Samotné objekty se podařilo vybudovat do úrovně spodních pater. Dle archivních fotografií se na železničním nádraží nedaleko budovaných tvrzí ještě v poválečném období nacházely složené díly pancéřových dělostřeleckých kopulí (minimálně předpancířů). Ostatní projekty z této doby zůstaly pouze na papíře, nebo ve stádiu zkoušek ve středisku Hillersleben. Jednalo se především o pancéřové otočné věže pro kanóny různých ráží.

Pancéřové prvky

Pancéřové prvky používané v německém opevnění se dočkaly postupné typizace - každý typ byl evidován pod vlastním kódem. Ten se sestavoval následovně: P (Panzerteil) udává, že se jedná o pancéřový prvek. Trojčíslí před písmenem udává pořadové číslo, případně je ještě doplněno písmenem a nebo dalším číselným rozlišením. Dvě čísla následující po písmenu P vyjadřují rok vzniku konstrukčního návrhu následovně:

Ukázka několika málo typů pancéřových prvků první generace:

U řady objektů vybudovaných před rokem 1934 je možné nalézt starší netypové pancéřové prvky, které se liší od později používaných. Jedná se především o různé typy pancéřových desek jak pro těžký kulomet, tak pro ruční zbraně na ochranu vchodu. K dispozici byly v různých rozměrech a tloušťkách - obvykle 2, 4 a 6cm. To samé platí také o vchodových i vnitřních dveřích, ventilaci apod.

Seznam pancéřových prvků

 

 

 

 

Název

Pancéřový kryt vchodu (Panzereingang) 1P7

 

Odolnost

B

 

Váha

14 tun

 

Popis

Kryt umožňoval výrazné snížení profilu stavby v prostoru vchodu

 

 

 

 

Fotografie
Pancéřový kryt vchodu (Panzereingang) - Turosl, Polsko

 

 

 

 

Název

Třístřílnová pancéřová polokopule (Panzerturm mit 3 Scharten) 2P7

 

Odolnost

B

 

Váha

37t (zesílená 41t)

 

Popis

Polokopule pro těžký kulomet. Čtyři pozorovací průzory. Obvykle osazována v kombinaci s pěchotním pozorovacím zvonem

 

 

 

 

Fotografie
Pancéřová polokopule pro těžký kulomet 2P7 - OWB, Polsko

 

 

 

 

Název

Třístřílnová pancéřová polokopule (Panzerturm mit 3 Scharten) 3P7

 

Odolnost

B1

 

Váha

17t

 

Popis

Polokopule pro těžký kulomet. Čtyři pozorovací průzory. Obvykle osazována v kombinaci s pěchotním pozorovacím zvonem. Existovala také dvoustřílnová varianta s označení 3bP7.

 

 

 

 

Fotografie
Pancéřová polokopule pro těžký kulomet 3P7 - Atlantický val, Dieppe

 

 

 

 

Název

Pancéřová kasemata (Stahlscharten- und Schartenplatte für MG) 5P7

 

Odolnost

B1

 

Váha

15t

 

Popis

Pancéřová deska pro těžký kulomet s pozorovacím průzorem a pancéřovou stropnicí střelecké místnosti. Používána pro snížení profilu bojového objektu.

 

 

 

 

Fotografie
Pancéřová kasemata 5P7 pro těžký kulomet 3P7 - Glogow, Polsko

 

 

 

 

Název

Pancéřová deska (Stahlschartenplatte für MG) 7P7

 

Odolnost

B1

 

Váha

7,5t

 

Popis

Pancéřová deska pro těžký kulomet s pozorovacím průzorem. Nejobvyklejší pancéřový prvek v německém opevnění

 

 

 

 

Fotografie
Částečně vytržená pancéřová deska 7P7 pro těžký kulomet - Mielno, Polsko

 

 

 

 

Název

Malý pěchotní pozorovací zvon (Kleinstglocke für Infantriebeobachtung) 9P7

 

Odolnost

C

 

Váha

2t

 

Popis

Malý pozorovací zvon pro pěchotní pozorování produkovaný ve variantách 9aP7 (Gruson) a 9bP7 (Schichau). Čtyři pozorovací průzory po obvodu.

 

 

 

 

Fotografie
Zvon pro pěchotní pozorování 9aP7 - Scinawa, Polsko

 

Fotografie
Zvon pro pěchotní pozorování 9aP7 - Scinawa, Polsko

 

 

 

 

Název

Pancéřová deska (Stahlschartenplatte für MG) 10P7

 

Odolnost

C

 

Váha

3,2t

 

Popis

Pancéřová deska pro těžký kulomet s pozorovacím průzorem o síce 6 centimetrů.

 

 

 

 

Fotografie
Pancéřová deska 10P7 pro těžký kulomet - Ahornberg, Německo

 

 

 

 

Název

Pancéřové dveře (Stahltür 0,8mx1,1m) 14P7

 

Odolnost

D

 

Váha

500 kg

 

Popis

Pancéřové vstupní dveře, uprostřed s nouzovým východem se střílnou pro blízkou obranu. Produkované v tisícových sériích a osazované především do objektů budovaných v letech 1935-1938

 

 

 

 

Fotografie
Pancéřová dveře 14P7 s chybějícím nouzovým východem - Ahornberg, Německo

 

 

 

 

Název

Pancéřové kopule pro dva těžké kulomety (Panzerturm mit 6 Scharten) 20P7

 

Odolnost

B

 

Váha

51t

 

Popis

Pancéřová kopule pro dva těžké kulomety se šesticí střílen a pozorovacích průzorů. Nejobvyklejší typ kopule pro těžký kulomet. Vnitřní průměr 2250mm na úrovni střílen (kopule se postupně rozšiřuje. Síla vrchlíku 25 cm.

 

 

 

 

Fotografie
Pancéřová kopule 20P7 pro dva těžké kulomety - Atlantický val, Saint Malo - Francie

 

Fotografie
Pancéřová kopule 20P7 pro dva těžké kulomety - OWB, Polsko

 

 

 

 

Název

Malý pancéřový zvon pro pěchotní pozorování (Kleinstglocke für Infantriebeobachtung) 23P8

 

Odolnost

B1

 

Váha

5,5t

 

Popis

Malý pěchotní pozorovací zvon v odolnosti B1. Silnější varianta zvonu 9P7. Čtyři pozorovací průzory.

 

 

 

 

Fotografie
Malý zvon pro pěchotní pozorování 23P8 - OWB, Polsko

 

Fotografie
Malý zvon pro pěchotní pozorování 23P8 - OWB, Polsko

 

 

 

 

Název

Pancéřová kopule 34P8 pro pevnostní minomet M19 (Panzerturm für 5cm Machinegranatwerfer M19 mit Schachtring)

 

Odolnost

B

 

Váha

63t (33t)

 

Popis

Kopule pro pevnostní minomet M19. Kromě samotné kopule byl součástí také "podkladový prstenec", který prakticky tvořil/tvaroval spodní podlaží kopule. Díky tomu hmostnost celého kompletu narostla na dvojnásobek.

 

 

 

 

Fotografie
Kopule 34P8 pro pevnostní minomet M19 - OWB, Polsko

 

Fotografie
Kopule 34P8 pro pevnostní minomet M19 (podkladový prstenec) - OWB, Polsko

 

 

 

 

Název

Pancéřová kopule pro dva těžké kulomemty (Panzerturm mit 6 Scharten) 35P8

 

Odolnost

B1

 

Váha

23,3 t

 

Popis

Odlehčená varianta kopule 20P7 v nižší odolnosti s šesticí střílen a pozorovacích průzorů. Síla vrchlíku 12 cm.

 

 

 

 

Fotografie
Kopule 35P8 pro dva těžké kulomety - Atlantický val, Saint Malo - Francie

 

Fotografie
Kopule 35P8 pro dva těžké kulomety - Atlantický val, Saint Malo - Francie

 

 

 

 

Název

Kopule pro dělostřelecké pozorování (Panzerturm für Artillerie Beobachtung) 44P8

 

Odolnost

B1

 

Váha

10t + Podkladový prstenec 6t

 

Popis

Pancéřová kopule pro dělostřelecké pozorování osazována v objektech z poloviny 30. let. Osm průzorů po obvodu a periskop ve vrchlíku.

 

 

 

 

Fotografie
Kopule pro dělostřelecké pozorování 44P8 - Frombork, Polsko

 

 

 

 

Název

Vchodová střílna (Gewehrschartenverschluß) 57P8

 

Odolnost

D

 

Váha

60 kg

 

Popis

Uzávěr vchodové střílny s pancéřovou deskou. Nejčastěji osazován v objektech z let 1937-1938.

 

 

 

 

Fotografie
Vchodová střílna 57P8 - Czerwiensk, Polsko

 

 

 

 

Název

Pancéřová polokopule pro těžký kulomet (Panzerturm mit 3 Scharten) 60P8

 

Odolnost

B

 

Váha

52t

 

Popis

Třístřílnová polokopule pro těžký kulomet se čtyřmi pozorovacími průzory. Vyprodukovaná pouze v omezeném množství. Na východních opevněních se zachoval jediný exemplář.

 

 

 

 

Fotografie
Pancéřová polokopule pro těžký kulomet 60P8 - OWB, Polsko

 

 

 

 

Název

Pancéřová deska pro těžký kulomet (Panzerschartenplatte für MG 34) 78P9

 

Odolnost

B

 

Váha

18t

 

Popis

Pancéřová deska o rozměrech 3800x3000 a síle 200 mm. Nástupce desky 7P7. Instalovaná na východě především do objektů typové řady R100 a R500 v letech 1939 - 1941 a později v rámci výstavby Westwallu i Atlantického valu. K dispozici byly dva otvory pro optiku po stranách střílny, do které se těžký kulomet přichytával v kulovém čepu.

 

 

 

 

Fotografie
Pancéřová deska pro těžký kulomet 78P9 - Knybawa, Polsko

 

 

 

 

Název

Malý zvon pro pěchotní pozorování (Kleinstglocke für Infantriebeobachtung) 89P9

 

Odolnost

C

 

Váha

1,6t

 

Popis

Malý pěchotní pozorovací zvon s pěti průzory.

 

 

 

 

Fotografie
Malý zvon pro pěchotní pozorování 89P9 - Atlantický val, Dieppe - Francie

 

 

 

 

Název

Malý zvon pro pěchotní pozorování (Kleinstglocke für Infantriebeobachtung) 90P9

 

Odolnost

B1

 

Váha

5t

 

Popis

Malý pěchotní pozorovací zvon s pěti průzory.

 

 

 

 

Fotografie
Malý zvon pro pěchotní pozorování 90P9 - Zbojna, Polsko

 

 

 

 

Název

Malý ventilační zvon (Stahllüftungsschacht) 409P9

 

Odolnost

D

 

Váha

2,3t

 

Popis

Malý ventilační zvon se třemi otvory.

 

 

 

 

Fotografie
Malý ventilační zvon 409P9 - OWB, Polsko

 

 

 

 

Název

Kryt pevnostního plamenometu (Stahlring für FN Gerät) 420P9

 

Odolnost

B

 

Váha

2,5t

 

Popis

Pancéřový tubus a kryt pevnostního plamenometu ústícího na stropnici B-Werků.

 

 

 

 

Fotografie
Kryt pevnostního plamenometu 420P9 - zachovalé torzo v intriéru - OWB, Polsko

 

Fotografie
Kryt pevnostního plamenometu 420P9 - kryt z venčí s chybějícím vnitřním tubusem - OWB, Polsko

 

Fotografie
Kryt pevnostního plamenometu 420P9 - zachovalé zařízení v Pz.w. 716 - OWB, Polsko

 

 

 

 

Název

Malá pancéřová deska pro těžký kulomet (Stahlschartenplatte für MG) 422P01

 

Odolnost

D

 

Váha

340kg

 

Popis

Malá deska s pozorovacím průzorem a střílnou o rozměrech 1400x750 a síle 30 mm. Osazována především do lehkých "mobilizačních" objektů, případně jako pomocná střílna na ochranu vchodů v týlu objektů. Naprostá většina jich je dnes ukradena.

 

 

 

 

Fotografie
Malá pancéřová deska pro těžký kulomet 422P01 - OWB, Polsko

 

 

 

 

Název

Kopule pro pevnostní minomet M19 (Panzerturm für 5cm Machinegranatwerfer M19) 424P01

 

Odolnost

B

 

Váha

26t s podkladovým prstencem 36t

 

Popis

Proti předchůdci 34P8 notně zjednodušená kopule pro pevnostní minomet M19. Sílna vrchlíku 250 mm.

 

 

 

 

Fotografie
Kopule 424P01 pro pevnostní minomet M19 - interiér s torzem minometu - OWB, Polsko

 

Fotografie
Kopule 424P01 pro pevnostní minomet M19 - OWB, Polsko

 

 

 

 

Název

Kopule pro pěchotní pozorování (Panzerturm für Infanterie Beobachtung) 438P01

 

Odolnost

B

 

Váha

23t s podkladovým prstencem 39t

 

Popis

Velká kopule pro pěchotní pozorování. Po obvodu 6 otvorů pro optiku, ve vrchlíku o síle 300 mm umístěn periskop. V interiéru instalována otáčecí podlážka s integrovaným tubusem periskopu.

 

 

 

 

Fotografie
Kopule 438P01 pro pěchotní pozorování - interiér s otočnou podlážkou - OWB, Polsko

 

Fotografie
Kopule 438P01 pro pěchotní pozorování - OWB, Polsko

 

 

 

 

Název

Kopule pro dělostřelecké pozorování (Panzerturm für Artillerie Beobachtung) 441P01

 

Odolnost

B

 

Váha

24t (s podkladovým prstencem 30t)

 

Popis

Kopule pro dělostřelecké pozorování se třemi průzory po obvodu a s periskopem ve stropnici. Síla vrchlíku 25 cm. Obvykle osazována do objektu R 120.

 

 

 

 

Fotografie
Kopule pro dělostřelecké pozorování 441P01 - Atlantický val, Saint Malo - Francie

 

 

 

 

Název

Pancéřová deska pro polní protitankový kanón (Stahlschartenplatte für Pak (30°)) 473P2

 

Odolnost

B1

 

Váha

7,5t

 

Popis

Pancéřová deska o rozměrech 3800x2700 a síle 100 mm pro umístění polního protitankového kanónu do bojového objektu. Dva větší otvory pro hlaveň kanónu a míření. Po straně malý pozorovací průzor.

 

 

 

 

Fotografie
Pancéřová deska pro polní protitankový kanón 473P2 - Mielno, Polsko

 

 

 

 

Název

Malá kopule pro pěchotní pozorování (Kleinstglocke für Infantriebeobachtung) 486P2

 

Odolnost

B1

 

Váha

10t

 

Popis

Malá kopule se třemi průzory pro optiku po obvodu a periskopem ve stropnici. Síla vrchlíku 12 cm.

 

 

 

 

Fotografie
Malá kopule pro pěchotní pozorování 486P2 - Atlantický val, Saint Malo - Francie

 

 

 

 

Název

Pancéřová deska pro 7P7 (Stahlvorsatzplatte für 7P7) 726P3

 

Odolnost

B1

 

Váha

8t

 

Popis

Pancéřové desky 7P7 pro těžký kulomet byly produkovány v tisícových sériích. Postupně však došlo k jejich zastarání a jejich tloušťka nebyla považována za dosatečnou. Z tohoto důvodu byl produkován "předpancíř" s označením 726P3. Takto zdvojená deska byla používána především pro ochranu vchodů do objektů. Později došlo k dalšímu zesílení, tentokrát z druhé strany o desku 492aP2, čímž dosáhla celková hmotnost 18 tun a síla pancořování 32cm. Desky byly zároveň později upravovány pro osazení výkonnější optiky (kruhový otvor pro optiku).

 

 

 

 

Fotografie
Pancéřová deska 726P3 zesilující za ní umístěnou desku 7P7 - Koziol, Polsko

 

Fotografie
Ztrojené pláty pro těžký kulomet, z venčí 726P3, 7P7 a 492aP2, celková hmotnost 18t - Atlantický val, Saint Malo - Francie

 

 

 

 

Název

Střílna pro pevnostní protitankový kanón L1 (Pakscharteneinsatz (t) und äusserer Stahlschartenverschluß) 770P4 a 770aP4

 

Odolnost

D

 

Váha

Střílna L1 - 1,5t a předpancíř 4t

 

Popis

Střílna pevnostního protitankového kanónu československého původu s předpancířem. Oponka byla ovládána pomocí protizávaží.

 

 

 

 

Fotografie
Československý pevnostní kanón L1 osazený ve střílně označené jako 770P4 a opatřený dodatečným pancéřováním s oponkou 770aP4- Atlantický val, Saint Malo - Francie