Objekty 743 - 752

Mezi železničním mostem linie Czerwiensk – Sulechów a přívozem v Pomorsku (Pommerzig) se nachází celkem 9 objektů, přičemž patrně všechny pocházejí z roku 1935. Pět jich je umístěných před protipovodňovým valem, zbylé čtyři se nacházejí přímo na něm. Jedná se šest bojových objektů – 1x Doppel MG-Schartenstand a 5x MG-Schartenstand a o tři pasivní úkryty pro výpadovou jednotku. V prostoru se nachází také základy pro věž.

U objektu číslo 745 započala v roce 2013 rekostrukce, rozšiřování a navyšování protipovodňového valu. V jejím rámci byly zasypány objekty 745, 746, 751.

Mapa
Výřez úseku linie opevnění mezi železničním mostem Czerwiensk – Sulechów a přívozem v Pomorsku (Pommerzig) - objekty č. 753 - 763 z inventární mapy z října 1944 Zdroj: germandocsinrussia.org

743 – západně od mostu se nedaleko břehu řeky nachází bojový objekt pro boční palbu jednoho těžkého kulometu umístěného v pancéřové desce 7P7. Palba směřovala do prostoru mostní konstrukce. V současnosti je pevnůstka zničena výbuchem. Pancéřová deska je postupně odřezávána zloději.

744 – přístup k objektu byl v době průzkumu zatopen vodou, jednat by se mělo o velmi podobnou stavbu jako v případě č. 743. V troskách objektu se patrně zachoval zvon pro pěchotní pozorování 9P7.

Fotografie Část pancéřové desky 7P7 v troskách objektu č. 743 (Stav 2013)
Fotografie Zničený bojový objekt č. 743 (Stav 2013)
Fotografie Zničený bojový objekt č. 743 (Stav 2013)

745 – objekt byl zabudován do protipovodňového valu. Těžký kulomet v pancéřové desce postřeloval bočně koryto řeky západním směrem, které se pozvolna začínalo vzdalovat od samotného valu. Pevnůstka se zachovala ve velmi dobrém stavu, jedinou nevýhodou je zatopení interiéru.

746 – další z objektů zabodovaných do protipovodňového valu kryl svým jedním těžkým kulometem umístěným v pancéřové desce 7P7 koryto řeky v opačném směru, než sousední pevnůstka 745. Bojová část objektu byla zasypána provizorním valem již v minulosti v průběhu povodní. Vchodová část přečkala bez úhony, nicméně interiér je částečně zatopen.

Fotografie Bojový objekt č. 745 během modernizace protipovodňového valu (Stav 2013)
Fotografie Bojový objekt č. 745 během modernizace protipovodňového valu (Stav 2013)
Fotografie Bojový objekt č. 745 (Stav: 2013)
Fotografie Vchodová část bojového objektu č. 746 (Stav 2013)
Fotografie Vchodová část bojového objektu č. 746 (Stav 2013)
Fotografie Vchodová část bojového objektu č. 746 (Stav 2013)

747 a 748 – přístup byl v době průzkumu zatopen, jednat by se mělo o zachovalý pěchotní úkryt, který je však velmi pravděpodobně zatopen.

749 – přístup byl v době průzkumu zatopen, jednat by se mělo o bojový objekt pro přímou palbu jednoho těžkého kulometů v pancéřové desce 7P7. Minimálně vchodová část objektu, která je dobře viditelná z protipovodňového valu, se zachovala.

750 – pěchotní úkryt je umístěn lehce za protipovodňovým valem v místě, kde je na něj navedena lesní cesta. Zachoval se ve velmi dobrém stavu. Interiér je částečně zatopen.

Fotografie Pasivní úkryt č. 750 během modernizace protipovodňového valu (Stav 2013)
Fotografie Pasivní úkryt č. 750 (Stav 2013)
Fotografie Bojový objekt č. 749 na ostrůvku před protipovodňovým valem (Stav: 2013)

751 – velmi dobře zachovalý objekt pro přímou palbu dvou těžkých kulometů umístěných v pancéřových deskách 7P7 disponuje pozorovacím zvonem 9aP7 z produkce společnosti Gruson13. Vstupuje se do něj dvěma vchody, vedle kterých se dobře zachovaly dva žebříky, umožňující rychlý přístup na stropnici objektu. Na týlové stěně je dodnes dobře patrný maskovací nátěr. Oba vchody vedou do velké předsíně, ze které na boku ústil nouzový východ, a který byl chráněn pomocí dvou střílen vedoucích z prostoru ubikací. Do nich se vstupovalo pancéřovými dveřmi. Také zde se zachoval maskovací nátěr, který pochází z března 1936. Do nich se vstupovalo pancéřovými dveřmi. Uvnitř se zachovalo velké množství nápisů. Levá střelecká místnost byla přístupná samostatnou chodbou, po její pravé straně se nacházel výklenek s policemi. Pravá střelecká místnost měla vstup společný s pozorovacím zvonem. Uvnitř něj se zachovala většina uzávěrů průzorů a očištěna je také jeho signatura – NR. 89 – O.G. & CO. – MAGDEBURG – 1935. Objekt byl zasypán v průběhu roku 2013.

752 – jedná se o pancéřové pozorovací stanoviště (Stahlhochstand für Art. Beobachtung), jehož základy se nacházejí nedaleko silnice vedoucí k přívozu v Pomorsku.

Fotografie Bojový objekt č. 751 z roku 1935 pro dva těžké kulomety (Stav: 2013)
Fotografie Bojový objekt č. 751 - výrobní štítek na zvonu pro pěchotní pozorování 9aP7 (Stav: 2013)
Fotografie Základy pro věž - objekt č. 752 (Stav: 2013)

Fotogalerie