Úsek opevnění mezi přívozy v Pomorsku a Brodech

Úsek opevnění mezi přívozy v Pomorsku a Brodech (Gr. Blumberg) se zachoval ve velice dobrém stavu – lze ho aktuálně označit za nejzachovalejší úsek opevnění na celé linii Oderstellung (tedy bohužel dokud nedošlo k zasypání objektů 753 - 757 v rámci rekonstrukce protipovodňového valu v roce 2013). Vybudováno zde bylo celkem devět objektů, od dalších dvou se zde nacházejí pouze základové desky, součástí byla také jedna pancéřová pozorovatelna. Všechny postavené objekty se nacházejí na protipovodňovém valu, nebo těsně za ním (to se týká dvou pasivních úkrytů). Před protipovodňový val měl být vysunut jeden úkryt a jeden bojový objekt pro dva těžké kulomety v pancéřových deskách 7P7, dodnes se z nich zde nacházejí pouze základy. Celkem zde tedy byly postaveny dva úkryty pro výpadovou jednotku, čtyři objekty pro jeden těžký kulomet (MG-Schartenstand), jeden objekt pro jeden těžký kulomet s pozorovacím zvonem (MG-Schartenstand mit Kleinstglocke) a dva objekty pro dva těžké kulomety (Doppel MGSchartenstand), přičemž jeden disponoval také pancéřovým zvonem 9P7 (do inventáře patří také jedna věž pro dělostřelecké pozorování). Většina objektů pochází z roku 1935, pouze č. 755 a 761 jsou modernější konstrukce a pocházejí patrně z roku 1937.

Mapa
Výřez úseku linie opevnění mezi přívozy v Pomorsku a Brodech (č. 753 - 763) z inventární mapy z října 1944 Zdroj: germandocsinrussia.org

753 – velmi dobře zachovalý pěchotní úkryt, který disponuje velmi hlubokými betonovými šachtami na ochranu vchodů před zatopením. Z tohoto důvodu disponovaly obě kromě několika schodů také kovovými stoupačkami na bocích. Na týlové stěně se zachoval pozůstatek maskovacího nátěru. Interiér byl v době naší návštěvy přístupný, nicméně dlouhé roky zatopení udělaly své a uvnitř se nic extra zajímavého nezachovalo.

Fotografie Pasivní úkryt č. 753
Fotografie Pasivní úkryt č. 753
Fotografie Vstupní chodba úkrytu č. 753 s výklenkem pro skladování ženijního materiálu, munice a zbraní

754 – opět dobře zachovalá pevnůstka, jejíž hlavní výzbroj tvořil těžký kulomet v pancéřové desce 7P7, která svojí palbou působila do prostoru přívozu. Vstup byl řešen pomocí dvou vchodů. Pancéřová deska byla v době návštěvy částečně zasypána. Interiér byl přístupný, na stěnách se zachovala část nápisů, v pancéřové desce ližiny pro uchycení uzávěru střílny a pozorovacího průzoru. Samotný otvor střílny je zazděný.

Fotografie Bojový objekt č. 764 pro těžký kulomet (Stav: 2013)
Fotografie Bojový objekt č. 764 pro těžký kulomet (Stav: 2013)
Fotografie Detail uzávěrů pancéřové desky 7P7 (Stav: 2013)

755 – objekt pro přímou palbu dvou těžkých kulometů umístěných v pancéřových deskách 7P7 je modernější konstrukce než jeho sousedi. Disponuje střílnou na ochranu prostoru před vchodem do objektu, která je umístěna v ubikacích objektu. Do nich se vstupuje zalomenou chodbičkou, která nebyla uvnitř nijak chráněna. Zároveň se v ní nacházel nouzový východ. Na týlové stěně se zachovalo původní maskování. Interiér byl v době návštěvy přístupný, žádné nápisy se však uvnitř nezachovaly, otvory obou střílen jsou zazděné a zvenčí jsou desky částečně zahrnuty zeminou.

Fotografie Bojový objekt č. 755 pro dva těžké kulomety (Stav: 2013)
Fotografie Pancéřová deska v jedné ze střeleckých místností objektu č. 755 (Stav: 2013)
Fotografie Vchod do bojového objektu č. 755 (Stav: 2013)

756 – pasivní úkryt je umístěn lehce za hranou protipovodňového valu. Interiér byl v době návštěvy přístupný, ve vstupní chodbičce se zachovaly pozůstatky maskovacího nátěru pocházejícího z března 1936. Uvnitř ubikací se nachází několik nápisů, jinak je interiér prázdný.

Fotografie Pasivní úkryt č. 756 (Stav: 2013)
Fotografie Pasivní úkryt č. 756 (Stav: 2013)
Fotografie Informace o posledním maskovacím nátěru, který byl proveden v březnu 1936 (Stav: 2013)

757 – bojový objekt pro boční palbu těžkého kulometu umístěného v pancéřové desce 7P7 působil boční palbou západním směrem do prostoru břehu řeky, která se zde postupně začíná vzdalovat od protipovodňového valu. Objekt disponuje pozorovacím zvonem 9P7. V době naší návštěvy byl objekt bez problémů přístupný. Ve vchodové chodbičce se zachovalo maskování, které pochází z března 1936. Interiér byl dlouhá léta zhruba do poloviny své výšky zaplaven vodou, zbytek interiéru se však zachoval včetně nápisů. Samotná pancéřová deska 7P7 má zazděnou střílnu. Uvnitř pozorovacího zvonu se zachovalo kompletní vybavení včetně sklápěcích stolků a posuvných uzávěrů střílen. Bohužel byl tento objekt zahrnut zeminou v průběhu roku 2013.

Fotografie Bojový objekt č. 757 pro těžký kulomet s pozorovacím zvonem 9P7 (Stav: 2013)
Fotografie Bojový objekt č. 757 pro těžký kulomet s pozorovacím zvonem 9P7 (Stav: 2013)
Fotografie Kompletně vybavený interiér pozorovacího zvonu 9P7 (Stav: 2013)
Foto
Celkový pohled na linii objektů 753 - 757 vestavěných do protipovodňového valu nebo těsně za něj. Všechny byly zahrnuty v rámci jeho rekonstrukce v roce 2013.

758 – Pancéřové pozorovací stanoviště, jehož základy se nacházejí bezprostředně za protipovodňovým valem.

759 – bojový objekt měl být předsunut před protipovodňový val. Jeho stavba nebyla realizována. Dodnes se zachovaly pouze jeho základy. Dle patek pro uchycení pancéřových desek lze usuzovat, že se mělo jednat o objekt pro dva těžké kulomety umístěné v pancéřových deskách 7P7.

760 – pouze základová deska umístěná před protipovodňovým valem nasvědčuje tomu, že se mělo jednat o pasivní úkryt pro výpadovou jednotku.

Fotografie Základová deska pro věž se stanovištěm pro dělostřelecké pozorování č. 758 (Stav: 2013)
Fotografie Základy pasivního úkrytu č. 760 (Stav: 2013)
Fotografie Patka pro uchycení pancéřové desky 7P7 v základech nevybudovaného objektu č. 759 (Stav: 2013)

Zbývající objekty popisovaného úseku se již zachovaly ve velmi dobrém stavu. Probíhá jejich postupná rekonstrukce. V souvislosti s tím nejsou objekty č. 762 a 763 přístupné.

761 – pevnůstka je druhým představitelem moderní stavby pocházející z roku 1937 na popisovaném úseku. Její jeden těžký kulomet v desce 7P7 byl určený k přímé palbě. Zápolí objektu chránila střílna, která byla umístěna přímo v ubikacích, do kterých vedla zalomená chodbička, ve které byl zároveň umístěn nouzový východ. Objekt se zachoval ve velice dobrém stavu, jedinou nevýhodou je jeho zatopení vodou. Čelní i týlová strana disponuje původním maskovacím nátěrem. Nad vchodem se zachovalo evidenční číslo 2812, které pochází z poválečného období. Krakorec nad vchodem je navíc ozdoben zásahem projektilu větší ráže.

Fotografie Bojový objekt č. 761 pro těžký kulomet (Stav: 2020)
Fotografie Bojový objekt č. 761 pro těžký kulomet (Stav: 2020)
Fotografie Bojový objekt č. 761 - bojová místnost s pancéřovou deskou 7P7 (Stav: 2020)

762 – výborně zachovalá ukázka objektu typu Doppel MG-Schartenstand mit Kleinstglocke – objektu pro dva těžké kulomety v pancéřových deskách 7P7 s pozorovacím zvonem 9P7 postaveného v roce 1935. Na čelní straně objektu se zachovaly pozůstatky maskovacího nátěru. Dvěma vstupy se vchází do společné předsíňky, která je uvnitř chráněna pomocí dvou střílen vedoucích z ubikací. Z těch se vlevo vstupuje přímo do střelecké místnosti. Vpravo má střelecká místnost vstup společný s pozorovacím zvonem. Uvnitř se zachovala kompletní paleta nápisů, včetně barevně provedených nad střílnami pancéřových desek se zněním Licht machen nur bei geschlossener Scharte/Svítit pouze se zavřenou střílnou. Interiér pozorovacího zvonu je zbaven většiny vybavení. Střílny jsou ve většině profilu zazděny a čelní stěna je částečně zahrnuta zeminou.

Fotografie Bojový objekt č. 762 pro dva těžké kulomety s pozorovacím zvonem 9P7 (Stav: 2020)
Fotografie Bojový objekt č. 762 pro dva těžké kulomety s pozorovacím zvonem 9P7 (Stav: 2020)
Fotografie Interiér pozorovacího zvonu 9P7 (Stav: 2013)

763 – další velmi dobře zachovalý objekt působící boční palbou západně ve směru nedalekého přívozu s pancéřovou deskou 7P7, která je však v prostoru střílny částečně poškozena. Stavba z roku 1935 disponuje dvěma vchody bez ochrany zápolí. V interiéru se zachovaly některé nápisy, samotná střílna je zazděna, čelní stěna však není zasypána.

Fotografie Bojový objekt č. 763 z roku 1935 pro těžký kulomet (Stav: 2020)
Fotografie Bojový objekt č. 763 z roku 1935 pro těžký kulomet (Stav: 2020)
Fotografie Detail pozorovacího průzoru pancéřové desky 7P7 se zachovalým nápisem (Stav: 2013)

Fotogalerie