Opevnění kanálu Kopalnica

Zajímavostí je předsunuté postavení Oderstellung vybudované v rámci stavby vodního kanálu Kopalnica v roce 1937, který se nachází přibližně mezi městy Nowa Sól a Bytom Odrzański. Tento kanál sám o sobě představoval výbornou protitankovou překážku. V prostoru za ním bylo vybudováno pravděpodobně pět lehkých bojových objektů maskovaných jako hospodářská stavení. V poválečném období se pro ně vžilo označení „pancéřová stodola“. Do střílen byly osazeny pancéřové desky, ubikace posádky se nacházely v suterénu budovy.

Foto
Průběh umělého kanálu Kopalnica před linií Oderstellung a vyznačení polohy jediného zachovalého objektu Mapa: maps.google.com

V posledních letech se však staly cílem rozsáhlých krádeží pancéřových prvků, které výrazně narušily statiku celých staveb. Dodnes se dle dostupných informací dochoval jediný objekt, i když zbavený pancéřových prvků. Nachází se v blízkosti obce Różanówka a z venku ho lze navštívit.

Fotografie Objekt předsunutého opevnění z roku 1937 - střílna těžkého kulometu
Fotografie Objekt předsunutého opevnění z roku 1937 maskovaný jako stodola
Fotografie Objekt předsunutého opevnění z roku 1937 - střílna těžkého kulometu
Fotografie Interiér objektu se schodištěm do spodního patra s ubikací
Fotografie Objekt předsunutého opevnění z roku 1937 - střílna těžkého kulometu