Przytoczki (Marienhof)

Opevnění v tomto úseku se zachovalo poměrně v dobrém stavu. Dostupné je z osady Przytoczki. Auto je možné nechat přímo zde, nebo na konci obce odbočit doprava kolem rozpadajícího se zemědělského areálu na polní cestu, která vede přes protipovodňový val a končí na malém parkovišti u řeky, které využívají místní rybáři (51.9938344N, 15.6492414E). Celý zdejší úsek byl postaven patrně v roce 1935. Nacházejí se zde objekty č. 685 - 692. Průzkum linie dále severním směrem je vhodné započíst v obci Lesna Góra (Cigacice). Níže uvedený popis je řazen od jihu k severu. Popis odpovídá stavu v roce 2020. Největší místní záhadou je hned první objekt č. 685. Na inventárních mapách z roku 1944 není zanesen. V jiných zdrojích je jeho poloha uváděna před protipovodňovým valem těsně u řeky (51.9900306N, 15.6625397E). Sice se zde nachází betonové základy nějaké stavby, ale o zahrnutý objekt se pravděpodobně nejedná.

Mapa
Výřez úseku linie opevnění v okolí obce Przytoczki (Marienhof) z inventární mapy z října 1944 Zdroj: germandocsinrussia.org

V protipovodňovém valu se v ohybu řeky Odry jihovýchodně od osady Przytoczki nacházejí blízko sebe dva bojové objekty. V prvním případě se jedná o objekt pro těžký kulomet se dvěma vchody č. 686. Viditelná je část pancéřové desky, vchody jsou zahrnuté zeminou a silně zarostlé. Druhý bojový objekt č. 687 disponuje opět jednou pancéřovou deskou 7P7 pro těžký kulomet. Na stropnici se dodnes zachoval pěchotní pozorovací zvon 9P7. Jeden ze vchodů je přístupný, interiér je však zatopený vodou. Následující pasivní úkryt č. 688, který je možné snadno identifikovat v profilu protipovodňového valu je zcela zasypán (i když pokusy o odkopání jsou zde patrné).

Pouze kousek od výše zmíněného parkoviště se v protipovodňovém valu nachází bojový objekt pro těžký kulomet č. 689. Pancéřová deska 7P7 je dobře viditelná, i když spodní část překrývají pytle s pískem z povodní. Jeden ze vchodů je odkopán a interiér je pouze mírně zatopen. Jedná se o klasickou stavbu z roku 1935. Dva vstupy, které bylo možné uzavřít pomocí pancéřových dveří 14P7 vedou do velké předsíně. Zde bylo možné skladovat ženijní materiál, munici, zbraně a tento prostor zároveň sloužil pro účely protichemické ochrany. Odtud vedou dveře do velké ubikace, která sloužila kromě posádky také pro výpadovou jednotku, která obsazovala polní opevnění v okolí. Ve stěnách se nacházejí dvě vchodové střílny mířící na vstupy do předsíně. Na straně ubikace se nachází nouzový východ. Ve střelecké místnosti se zachovaly na pancéřové desce 7P7 uzávěry pozorovacího průzoru (ten se někdo nedávno pokoušel demontova) i střílny. Na stěnách se zachovala řada nápisů. Prostor kolem vstupů je opatřen maskovacím nátěrem.

Fotografie Pancéřová deska 7P7 objektu č. 686 vestavěného do protipovodňového valu
Fotografie Zvon pro pěchotní pozorování 9P7 na objektu č. 687, který byl vestavěn do protipovodňového valu
Fotografie Jeden ze vchodů do objektu č. 687
Fotografie Uzavřená střílna v pancéřové desce 7P7 bojového objektu č. 689
Fotografie Ubikace objektu č. 689 - vlevo vchod do střelecké místnosti
Fotografie Detail uzávěru střílny v pancéřové desce 7P7 objektu č. 689

V tomto místě linie opevnění opouští protipovodňový val a míři do listnatého lesa před ním. Objekty zde byly umístěny na hraně lesa, aby zůstaly skryty nepřátelskému pozorování. První objekt č. 690 se nachází přímo u pěšiny, která začíná na již zmiňovaném parkovišti. Jeho čelo je zcela zarostlé, vchodová část je však fotografovatelná. Objekt byl silně poškozen výbuchem, který nadzvedl stropnici, která se však pouze zvedla o několik centimetrů. V interiéru je nejvíce poškozená ubikace. Dle rozměrů zde měla být ubytována také výpadová jednotka. Ve střelecké místnosti se dodnes zachovala pancéřová deska 7P7 pro těžký kulomet.

K následujícímu pasivnímu úkrytu č. 691 je již nutné dojít lesem, případně odbočit z cesty, která vede podél řeky a přejít poměrně zarostlou louku. Jeho poloha je identifikovatelná díky zvýšenému okolnímu terénu. Stavba se zachovala ve velmi dobrém stavu včetně polního opevnění v jeho okolí. Interiér je bohužel zatopen.

Identická situace platí také pro následující pasivní úkryt č. 692. Při vyšší hladině vody je navíc přístup od řeky zatopen slepým ramenem. Značně bažinatý terén pokračuje také dále severním směrem a po většinu roku ho je nutné obejít přes protipovodňový val. Z tohoto důvodu je vhodné průzkum navazujícího opevnění začít v Cigacicích.

Fotografie Bojový objekt č. 690 pro těžký kulomet a výpadovou jednotku
Fotografie Pancéřová deska 7P7 v silně poškozeném interiéru objektu č. 690
Fotografie Vchodová střílna (ppd netypová) bojového objektu č. 690
Fotografie Pasivní úkryt č. 691
Fotografie Pasivní úkryt č. 691
Fotografie Pasivní úkryt č. 692

Fotogalerie