Cherisey-Stellung 1917/1918

Do volného prostoru mezi existující frontové opevnění a pevnostní prstenec na jihu Mét (Metz) byla na sklonku války vestavěna nová opevněná pozice, která je někdy označována jako Cherisey-Stellung. Díky ní dosáhla celková hloubka obrany v tomto prostoru deseti kilometrů. Na západním křídle se opírá o řeku Moselu u obce Arry. Pokračuje přes obce Marieulles a Coin-sur-Seille k obci Verny, kde se přibližuje k Festům Wagner a Luitpold. Mezi obcemi Verny a Chérisey se nachází nejsilněji opevněná část s hloubkou obrany až 1500 metrů. Vybudováno zde bylo také několik úkrytů pro děla pro protitankovou obranu. Linie pokračuje dále severovýchodním směrem okolo obce Pontoy a stáčí se k osadě Sorbey. Severně nad ní pak plynule navazuje na stejnojmennou starší předsunutou dělostřeleckou baterii.

Foto
Přehledová mapa úseku opevnění mezi obcemi Marieulles a Chérisey. (gallica.bnf.fr)

O zdejší opevnění se nikdy nebojovalo. Velká část objektů však musela ustoupit intenzivní zemědělské činnosti a rozšiřující se zástavbě. Části linie byly také vážně poškozeny při trhání železa v meziválečném období. V nejlepším stavu se tak nacházejí objekty v zalesněných úsecích, a to především na východním křídle linie.

Foto
Detailní mapa části opevněné pozice východně od obce Cherisey. Opevnění v prostoru Basse Gréve se dodnes zachovalo v poměrně dobrém stavu. (gallica.bnf.fr)

Naprosto dominantní zastoupení měly pasivní úkryty, které byly případně vybaveny pancéřovým štítem pro pozorovací účely. Nechyběly zde však také objekty pro těžké kulomety ve střílnách pod betonem, případně v pancéřových stanovištích, objekty pro děla sloužící k boční palbě, případně jako protitanková obrana, úkryty děl a rozměrné dělostřelecké objekty budované v týlu. Dodnes se zachovaly minimálně dva z nich - jeden v prostoru obce Arry a druhý u Coin-sur-Seille. Zmiňována je v dobových materiálech také lokalita mezi festy Wagner a Luitpold. Nechyběly také velitelské objekty, objekty pro signalizaci a dělostřelecké pozorovatelny. Týl opevněné pozice navíc splýval s dělostřeleckými postaveními budovanými v rámci pevnostího prstence.

Fotografie Nákres úkrytu pro dělo, které sloužilo pro protitankovou obranu - Cherisey-Stellung (gallica.bnf.fr)
Fotografie Nákres úkrytu pro dvě děla, která primárně sloužila pro protitankovou obranu - Cherisey-Stellung (gallica.bnf.fr)
Fotografie Nákres dělostřeleckého srubu pro dvě polní děla - Cherisey-Stellung (gallica.bnf.fr)
Fotografie Nákres typové pozorovatelny - Cherisey-Stellung (gallica.bnf.fr)
Fotografie Nákres typového pěchotního úkrytu - Cherisey-Stellung (gallica.bnf.fr)
Fotografie Nákres typového pěchotního úkrytu - Cherisey-Stellung (gallica.bnf.fr)

Arry

Na západním křídle se opevněná pozice opírá o řeku Moselu. Silné opevnění je snadno identifikovatelné na kótě Cóte-Saint-Pierre mezi obcemi Arry a Marieulles. Zde však všechna pozitiva končí. Východní nezalesněný svah je přírodní rezervací se zákazem vstupu, zbytek linie se nachází v naprosto zarostlém lese. Před několika lety zde byla zřízena naučná stezka, část objektů je však bohužel opět pohlcena bujnou vegetací. Veškeré objekty v tomto prostoru byly navíc poškozeny v meziválečném období obchodníky se šrotem. Kdesi v týlu pozice se nachází několik dělostřeleckých baterií včetně jednoho dělostřeleckého srubu pro dva kanóny.

Fotografie Otvor po vytrženém štítu pro pěchotní pozorování - Arry
Fotografie Malý pasivní úkryt se střeleckým parapetem - Arry
Fotografie Malý pasivní úkryt se střeleckým parapetem - Arry
Fotografie Interiér pěchotního úkrytu tvarovaný oblouky vlnitého plechu, vzadu vstup do pozorovatelny - Arry
Fotografie Interiér pěchotního úkrytu tvarovaný oblouky vlnitého plechu - Arry
Fotografie Vchodová střílna a poničený ventilační otvor - Arry
Fotografie Malý pasivní úkryt se střeleckým parapetem - Arry
Fotografie Vstup do malého kavernového úkrytu - Arry
Fotografie Objekt pro boční palbu těžkého kulometu se střeleckým parapetem - Arry
Fotografie Objekt pro boční palbu těžkého kulometu se střeleckým parapetem - Arry
Fotografie Interiér objektu - otvory pro reflektor, těžký kulomet a pozorovatele jsou poškozené trháním železa - Arry
Fotografie Střílna těžkého kulometu a otvor pro reflektor (pozorovací průzor je zarostlý) - Arry

Pontoy

Na východním křídle opevněné pozice bylo vybudováno poměrně silné opevnění mezi obcemi Pontoy a Sorbey. Zatímco většina objektů na polích a loukách byla v nedávné době odstraněna, případně zahrnuta zeminou, objekty v lesích se zachovaly v dobrém stavu. Navíc zde neproběhlo trhání pancéřových prvků a nosníků z interiérů jednotlivých staveb. Ve vegetačním období jsou bohužel objekty hrozivě zarostlé, naštěstí se jich stále několik nachází na loukách jižně od lesa.

Fotografie Štít pro pěchotní pozorování - Pontoy
Fotografie Otvor pro periskop na štítu pro pěchotní pozorování - Pontoy
Fotografie Nízká silueta pozorovacího stanoviště pěchotního úkrytu - Pontoy
Fotografie Další objekt s pozorovacím stanovištěm, tentokrát s dobře viditelným průzorem - Pontoy
Fotografie Detail pancéřového štítu pro pěchotní pozorování - Pontoy
Fotografie Detail pancéřového štítu pro pěchotní pozorování - Pontoy
Fotografie Detail štítu pro těžký kulomet - Pontoy
Fotografie Detail štítu pro těžký kulomet - Pontoy
Fotografie Objekt pro boční palbu těžkého kulometu - Pontoy
Fotografie Detail štítu pro těžký kulomet - Pontoy
Fotografie Detail štítu pro těžký kulomet - Pontoy
Fotografie Detail štítu pro pěchotní pozorování - Pontoy