ODKAZY

Přestože v souvislosti s nedávným kulatým výročím 1. světová války vyšla řada odborných publikací a také povědomí o existenci německých opevněné na západní frontě je všeobecně rozšířené, je k dispozici jak na internetu, tak v tištěné podobě, překvapivě málo materiálů, které by se dané problematice hlouběji věnovaly. Jako vysoce relevantní tak lze označit pouze archivní materiály v podobě předpisů a skeny dobových map. Několik internetových stránek, které se tématu věnují, je zaměřeno především na frontovou linii a až na výjimky se nevěnují týlovým opevněním.