NĚMECKÉ FESTY

Fort Alvensleben

Fort Alvensleben je obecně znám spíše pod svým francouzským názvem Plappeville. Jedná se o fort prvního prstence, který se v roce 1871 nacházel v rozestavěném stavu a tak německé armádě postačilo celou stavbu pouze dokončit. Stavební úpravy probíhaly v letech 1871 – 1898. Posádku mělo tvořit více než 1500 mužů.

Po stranách fortu byly vybudovány dělostřelecké baterie v otevřených postaveních a množství úkrytů. K přepravě munice byla k dispozici také úzkorozchodná železnice. Na valy a také na čelo fortu byly umístěny objekty s pozorovacími zvony WT90sp. a WT. Fort se zachovala dodnes v dobrém stavu, k čemuž přispělo její obsazení armádou až do roku 1995. V minulých letech byla volně přístupná, momentálně jsou všechny vchody opět uzavřeny.

Foto
Kopule H.P.T 95 pro houfnice ráže 150 mm

Již delší dobu existují plány na rekultivaci celého prostoru mezi Fortem Plappeville a Feste Prinz Friedrich Karl včetně těchto staveb, ze kterých by měl vzniknout příměstský park a v samotných stavbách muzejní expozice. S realizací bylo dokonce před několika lety započato (odminování terénu), ovšem záhy celá akce patrně kvůli nedostatku finančních prostředků uvázla na mrtvém bodě.

Pro návštěvníka jsou tak nejvděčnějším cílem nedaleké pancéřové baterie Plappeville Nord a Plappeville Sud, které byly vybudovány jižně od Fortu Alvensleben. Obrana v tomto prostoru se soustředila na přehrazení přístupu k nedalekému průsmyku Lessy (Col de Lessy).

Obě baterie jsou navzájem spojeny podzemní komunikací. Ve stropnicích jsou osazeny kopule H.P.T 95 pro houfnice ráže 150 mm. Většina věží se dodnes dochovala včetně hlavní svých zbraní. Po obvodu předpancíře jsou navíc umístěny orientační značky výrazných bodů v okolí usnadňující míření zbraně.

Samotná stavba dělostřelecké baterie je rozdělena hlavní galerií podélně na dvě části. V té blíže k nepříteli se nacházely sklady munice, výtahy usnadňující její transport a vchody do šachet pod samotnými kopulemi. V druhé části pak byla umístěna potřebná podpůrná infrastruktura včetně ubikací pro posádku. Vchody a okna bylo možné zakrýt pomocí pancéřových okenic, které disponovaly střílnami pro ruční zbraně.

Foto
Výřez z Artillerieaufstellungsplan der Westfront (Festung Metz) vom August 1917. Pevnostní objekty jsou zanesené přímo v mapě. Modře označené objekty jsou existující dělostřelecké pozorovatelny a baterie, ostatní barvy značí plánované objekty, který by měly být budovány v případě nebezpečí - Zdroj: germandocsinrussia.org

Pozorování usnadňovaly dvě samostatné pozorovatelny, umístěné na předpolí, které byly se zbytkem baterie spojeny podzemní komunikací. Jeden objekt disponoval pozorovacím zvonem P.B.St 96, druhý otočnou kopulí P.B.T. 96.

Fotogalerie

 

 

Mapa