NĚMECKÉ FESTY

Pěchotní fort Bois-la-Dame

Bois-la-Dame je dalším stavebně nedokončeným pěchotním fortem na náhorní plošině jižně od festu Kaiserin, který je však z konstrukčního hlediska nesmírně zajímavý. Jedná se o kompaktní stavbu provedenou z betonu, kde byl na stropnicích místností použit vlnitý plech. Jádro tvrze tvoří mohutná třípatrová kasárenská budova, před kterou je předsunut blokhauz se střílnami na její ochranu. Ve spodním patře byla umístěna strojovna, zásobníky na vodu a PHM a kuchyně. Zbylá patra sloužila pro ubytování a jako zázemí velení fortu.

Do pěchotního parapetu byl zabudován mohutný pohotovostní úkryt s řadou východů, který svojí délkou odpovídal kasárenské budově. Výstupy z něj vedly pod schodiště vedoucí k otevřeným palebným postavením na pěchotním parapetu. Pozorování usnadňovaly dva zvony typu WT. S kasárenskou budovou byl spojen dvěma tunely.

Foto
Kasemata pro světlomet a tři těžké kulomety

Na boku kasáren byly umístěny další východy na střelecké parapety a v jejich blízkosti také objekty pro těžké kulomety, které díky své poloze mohly působit bočními palbami směrem k sousedním pěchotním opěrným bodům Vaux a Jussy. Severním směrem pro ně byla vybudována betonová kasemata, kde se kromě dvou těžkých kulometů nacházelo také stanoviště světlometu. Jížním směrem k opěrným bodům Vaux působily tři těžké kulomety umístěné v unikátní pancéřové kasematě, která navíc měla k dispozici oponkou uzavíratelný otvor pro světlomet.

Obvodový příkop nebyl stavebně dokončen a nachází se pouze ve hrubém výlomu. Na čele pěchotního fortu byla vybudována betonová oboustranná kontreskarpová kaponiéra pro těžké kulomety. Tato stavba se dochovala ve stavu těsně po betonáži, přičemž výlom pro přístupovou chodbu se nepodařilo do přerušení prací po jejím vybudování znovu zasypat. Kaponiéře chybí také zemní nakrytí.

Z vnitřního vybavení se takřka nic nedochovalo, otázkou je kolik vybavení bylo vůbec do fortu instalováno. Většina interiéru je navíc vypálena. V nejnižším patře se zachovaly nádrže na vodu a PHM. Přístup je možný ze silnice D603 Gravelotte – Rozérieulles odbočkou po úzké silnici ve směru Bois la Dame. Silnice končí na půl cesty mezi fortem Bois-la-Dame a opěrným bodem Jussy Sud.

Foto
Výřez z Artillerieaufstellungsplan der Westfront (Festung Metz) vom August 1917. Pevnostní objekty jsou zanesené přímo v mapě. Modře označené objekty jsou existující dělostřelecké pozorovatelny a baterie, ostatní barvy značí plánované objekty, který by měly být budovány v případě nebezpečí - Zdroj: germandocsinrussia.org

Fotogalerie

 

 

Mapa