NĚMECKÉ FESTY

Feste Freiherr von der Goltz

Feste Freiherr von der Goltz je nejmodernější stavbou tohoto druhu budovanou v rámci pevnostního prstence Metz. Po stavební stránce nebyl nikdy zcela dokončen. Jeho hlavním cílem bylo krytí komunikací a železnice směřujících z Metz směrem na Strasbourg a případně také na Saarbrücken. Posádku mělo tvořit 800 mužů. Budován byl na velké ploše přesahující 200ha mezi obcemi Jury – Ars-Laquenexy – la-Grange-au-Bois.

Fest se skládal ze tří částí, které byly propojeny více než 2000 metry podzemních galerií. Nejseverněji byla položena skupina Ars-Laquenexy, která je kombinací pěchotního fortu v severní části a dvou pancéřových baterií. Pěchotní fort neměl nedokončenou obvodovou překážku, vybudovat se podařilo pohotovostní úkryt a osadit trojici kopulí pro pozorování WT. Dále jihozápadním směrem následuje nedokončená kasárenská budova pro dělostřelce a dvojice pancéřových baterií vždy pro trojici otočných kopulí s kanóny ráže 105mm (3x dlouhá a 3x krátká hlaveň). Každá baterie měla k dispozici kopuli pro dělostřelecké pozorování P.B.St. 05 a jedna další sloužila pro velitelské účely. Součástí východní baterie byla také silná protipěchotní výzbroj, sloužící k postřelování překážky v týlu postavení. Mezi pancéřovou baterií a pěchotním fortem se nacházel ještě jeden bojový objekt, který postřeloval oboustranně týl festu a bočně obvodovou překážku pěchotního fortu. Dvě kaponiéry, které měly být součástí pěchotního fortu nebyly realizovány. Poslední postavený bojový objekt se nachází mezi pancéřovou baterií a strojovnou/Pěchotním fortem Mercy.

Foto
Agregát v podzemní strojovně festu

Před pancéřové baterie byl umístěn další oboustranný objekt pro ochranu pěchotní překážky, který zároveň sloužil také pro potřeby pozorování. Zcela mimo opevněná místa byl vybudován objekt strojovny pro deset motorů, který byl zapuštěn pod úroveň terénu.

Uprostřed festu byl vybudován rozlehlý pěchotní fort Mercy, který však v průběhu 2. světové války utrpěl rozsáhlá poškození, když došlo vinou bombardování k řetězovému výbuchu zde skladované munice. Části staveb jsou rozmetány stovky metrů daleko. Kromě neobvykle velké kasárenské budovy se fort skládal také ze dvou pohotovostních úkrytů, tří pozorovatelen se zvon WT a kaponiér na ochranu příkopu.

Jižní křídlo festu tvoří pěchotní fort Jury. Jedná se o masivní betonovou stavbu, jejíž týlová stěna je díky blízko vedoucím drátům vysokého napětí zbavena porostu. Naproti tomu zbytek povrchu je hrozivě zarostlý. Zajímavostí je silná výzbroj, která se nachází na jižní straně fortu, tvoří ji dvojice kanónů ráže 77mm umístěná v pancéřové desce (k dispozici byl výkonný světlomet) a dvojice těžkých kulometů ve střílnách pod betonem, působící do stejného směru. Palba byla vedena jižně na planinu směrem k sousednímu pěchotnímu fortu Chesny-Nord. Téměř všechny vstupy do fortu jsou nově zazděny. Příkop byl chráněn pomocí dvou kaponiér. Na povrchu se nachází velký pohotovostní úkryt osazený dvojicí pozorovacích kopulí WT, další je umístěna přímo na kasárenské budově nad kasematou pro kanóny ráže 77mm.

Mezi pěchotními forty Jury a Mercy byla plánována výstavba dalších dvou pancéřových baterií a samostatných kasáren, k jejich výstavbě však již nedošlo.

V bezprostřední blízkosti festu se nyní nachází rozlehlý nemocniční areál, kde lze také zaparkovat. Povrch skupiny Ars-Laquenexy, především pancéřové baterie jsou hrozivě zarostlé (to se týká také povrchu pěchotního fortu Jury). Hlavním lákadlem festu jsou v současnosti zachovalé motory umístěné v samostatné strojovně, přístup k nim je však poněkud komplikovaný.

Fotogalerie

 

 

Mapa