NĚMECKÉ FESTY

Feste Illingen

Fest Illingen (francouzsky Groupe Fortifié d'Illange) byl vybudován na návrší (219 m.n.m.) přimknutému těsně k samotné řece Mosele, a to jižně od města Thionville. Z pěchotních zbraní tak bylo možné postřelovat nejen koryto řeky, ale také komunikaci vedoucí od Metz. Fest se rozkládal na 25ha. Plánovaná posádka činila 1200 mužů. Jednotlivé objekty byly spojeny 800 metry podzemních komunikací, jejichž hloubka dosahovala 11 metrů.

Typově se jedná o rozprostřený fest, který není ohraničen ochranným příkopem, ani není nijak výrazněji chráněn objekty pro boční palbu, které postřelovaly obvodovou protipěchotní překážku. Jádrem festu byla pancéřová baterie, která byla vyzbrojena čtyřmi kopulemi typu PT pro kanóny ráže 105mm. Tyto kanóny umožňovaly pálit do vzdálenosti deseti kilometrů. Dělostřelecké pozorování zajišťovaly dva zvony typu PBSt. 05.

Foto
Zvon pro dělostřelecké pozorování PBSt. 05

Na povrchu festu byly rozmístěny čtyři hlavní betonové třípatrové kasárenské budovy, zapuštěné do svahů tak, aby je nebylo možné snadno identifikovat ze strany nepřítele. V horním patře byly umístěny ubikace, sociální zázemí, vchody a střelecká místnost, ze které bylo možné postřelovat prostor před objektem. Zároveň se zde obvykle nacházelo také napojení na podzemní komunikace. Ve spodním patře pak své místo nalezly cisterny na vodu, sociální zázemí, sklady, kuchyně a kanceláře pro velení a komunikační centrum. V nejnižším patře, které bylo provedeno pouze v částečném profilu, se nacházely sklady uhlí a dalšího materiálu.

Podzemní komunikací byla kasárna dále napojena na tři velké pěchotní pohotovostní úkryty, ze kterých bylo možné vystupovat přímo do prostoru střeleckých parapetů. Těmi je obehnaná většina festu, přičemž jsou provedeny z betonu. Jejich součástí jsou pěchotní úkryty, pozorovatelny a palebná postavení pro těžké kulomety. K pozorování sloužily zvony typu WT a plechová pozorovací stanoviště (šneky). Obvodová protipěchotní překážka dosahovala šířky 30 metrů.

Pouze nijak nechráněný prostor před pancéřovou baterií byl bočně postřelován dvěma těžkými kulomety, pro které byl postaven samostatný objekt. K dispozici byl také světlomet a pozorovací zvon. Příjezdová cesta byla chráněna samostatným objektem pro ruční zbraně, ten se však do dnešních dnů nedochoval.

V nedávné době byl z celého povrchu festu vytvořen příměstský park, přičemž byla část staveb vyčištěna a je zvenčí přístupná. U jednotlivých typů objektů a pancéřových prvků jsou umístěny také informační tabulky se základním popisem. Všechny vstupy do podzemí jsou uzavřeny. Vnitřní vybavení však bylo již dříve takřka kompletně sešrotováno. Patrně z tohoto důvodu chybí v kopulích PT také samotné kanóny. Naopak za pozornost stojí především dobře zachovalé a upravené střelecké parapety. Při jejich průzkumu je možné narazit na velký počet divokých prasat a podobně tomu je také v případě ostatních festů v okolí Thionville.

Fotogalerie

 

 

Mapa