NĚMECKÉ FESTY

Feste Prinz Regent Luitpold

Na táhlém hřebení severně od obce Orny (251 m.n.m) byl vybudován fest Prinz Regent Luitpold. Ten společně se sousedním festem Wagner chránil přístupové trasy to Metz od jihu (z Nancy). Poměrně malý kompaktní fest se skládal ze dvou velkých kasárenských budov, které byly obehnány střeleckými parapety pěchoty, a dvou pancéřových baterií (6x105mm). K dispozici byly dále tři pěchotní úkryty a několik dělostřeleckých pozorovatelen. Posádku mělo tvořit 560 mužů.

Foto
Kuchyně v hlavní kasárenské budově

Hlavní kasárenská budova navíc ve svém východním křídle disponovala pancéřovou deskou pro dvojici kanónů ráže 77mm. Výkonný světlomet byl atypicky umístěn v samostatném objektu zabudovaném do pěchotního parapetu.

Po celé čelní délce byl fest opatřen hlubokým příkopem, který byl chráněn soustavou kontreskarpových kaponiér. Před něj byl dále předsunut poměrně široký pás protipěchotních překážek skládající se ze tří pásů. Příjezdovou cestu chránila menší samostatná stavba se střílnami pro ruční zbraně.

Strojovna a další podpůrná infrastruktura (sklady PHM, pekárna, dílna) byly umístěny v samostatném objektu, který byl vybudován pod úrovní okolního terénu. I přes malou velikost festu se zde nacházely téměř dva kilometry podzemních komunikací (s touto hodnotou výrazně zahýbala kontreskarpová galerie vedená podél celého příkopu).

Foto
Letecký snímek festu z 50. let, kdy ještě nebyl zarostlý vegetací. Dobře patrné jsou také krátery po bombardování. Zdroj: geoportail.fr

Povrch je v současné době hrozivě zarostlý, pancéřové baterie utrpěly rozsáhlá poškození, jedna z nich je zcela zničena, u druhé jsou poškozeny všechny pancéřové kopule. Zbylý interiér se však zachoval v relativně dobrém stavu, i když v posledních letech se výrazně zrychlilo „mizení“ veškerého kovového vybavení. Například ještě nedávno se v pancéřové desce nacházely obě lafety pro kanóny ráže 77mm. Další zajímavostí je přítomnost většího množství kreseb, které se nacházejí v ubikacích kasárenských budov a v pěchotních úkrytech.

Fotogalerie

 

 

Mapa