NĚMECKÉ FESTY

Pěchotní fort Marival

Pěchotní fort Marival nebyl stavebně nikdy dokončen. Jedná se o jednu z nejmodernějších staveb, která měla být umístěna do členitého a poněkud nepřehledného terénu na hraně náhorní plošiny, která se v těchto místech lomí a prudce spadá o sto výškových metrů do údolí potoka Mance v prostoru Ars-sur-Moselle. Vybudované objekty působící svojí palbou do prostoru údolí tak mohly bez problémů postřelovat také protější svahy údolí, kterými stoupá přístupová komunikace k Festu Kronprinz a celou jeho týlovou stranu.

Jádro pěchotní tvrze měla tvořit kasárenská budova, pro kterou byl proveden výlom ve skále, vybetonováno však bylo pouze spodní patro. Dokončena byla pouze malá část podzemních chodeb, zatímco pro objekty se zde nacházejí pouze hluboké výkopy.

Foto
Dvoupatrový objekt s kasematou pro kanóny 2x77mm a světlomet o patro výš

Stavebně byly dokončeny dva objekty, přičemž přístupný je pouze jeden z nich. Jedná se o mohutné stavby neobvyklé konstrukce. Bezesporu nejznámějším je kasemata, jehož hlavní výzbroj tvořila dvojice kanónů rýže 77mm v pancéřové desce. Pozorování usnadňoval zvon typu WT. Patrně kvůli strmému srázu, který se nacházel v palebném poli, bylo nutné pevnostní světlomet s pancéřovou deskou umístit přímo nad dělostřeleckou kasematu. Zvenku tak vznikla unikátní kombinace pancéřových prvků, kdy jsou přímo nad sebe nastavěny desky pro kanóny a světlomet. Palebný vějíř vyznačovala mohutná křídla po obou stranách objektu. Do boku byly vyvedeny další dodatečné střílny, které postřelovaly jeden z vyhloubených příkopů. Při jeho stavbě patrně došlo ke zničení dříve vybudovaného pěchotního úkrytu, jehož boční stěna je patrná ve stěně příkopu.

Druhý vybudovaný objekt není přístupný, jedná se o oboustrannou kaponiéru pro těžké kulomety a ruční zbraně, která severním směrem postřelovala ve skále vytesaný příkop a jižním směrem pálila pravděpodobně dvěma těžkými kulomety po úbočí směrem do hlubokého údolí.

Přístup k pěchotnímu fortu Marival je možný lesní cestou od fortu Bois-la-Dame, která vede také okolo dvou postavení Vaux Sud a Nord. Některé vstupy jsou nově zahrazeny ostnatým drátem.

Fotogalerie

 

 

Mapa