NĚMECKÉ FESTY

Steinbruch-Stellung

Jižně od silnice St-Privat-la-Montagne – Saulny bylo před hlavní obranné stavby (Fest Lothringen) předsunuto pěchotní postavení, které bylo zabudováno do velice nepřehledného systému roklí a prohlubní. Postavení je v současné době volně přístupné avšak díky velice členitému a zarostlému terénu je zde orientace velmi náročná.

Foto
Výřez z Artillerieaufstellungsplan der Westfront (Festung Metz) vom August 1917. Pevnostní objekty jsou zanesené přímo v mapě - vlevo Steinbruch-Stellung a směrem doprava navazující pozice Horimont III a Horimont II. Modře označené objekty jsou existující dělostřelecké pozorovatelny a baterie, ostatní barvy značí plánované objekty, který by měly být budovány v případě nebezpečí - Zdroj: germandocsinrussia.org

 

 

Postaveny zde byly desítky pěchotních úkrytů, pozorovatelen, podpůrných staveb, střeleckých postavení a postavení pro rychlopalné kanóny. Po obvodu byl vybudován obranný příkop, které chránila soustava kaponiér. Celé postavení se nepodařilo stavebně dokončit.

Za návštěvu rozhodně stojí některý z malých objektů, ve kterých se zachovaly malé pozorovací zvony, zcela zapuštěné do jejich stropnice. Pokus o nalezení velkých bojových objektů nacházejících se v ochranném příkopě na obvodu postavení cestou z týlu se přes brzké jaro ukázal jako zcela neúčinný a to především kvůli naprosto nepřehlednému terénu a částečně hustému porostu. Průzkum v letních měsících tak nelze kvůli bujné vegetaci vůbec doporučit.

Fotogalerie

Fotografie Postavení rychlopalného kanónu s příručním skladem munice
Fotografie Interiér objektu s kopulí pro periskop
Fotografie Kopule pro periskop
Fotografie Pěchotní úkryt se střeleckým parapetem na hraně stropnice a stupínkem pro střelce podél celé týlové stěny
Fotografie Pěchotní úkryt
Fotografie Pěchotní úkryt

 

 

Mapa