NĚMECKÉ FESTY

Feste Wagner

Na návrší severně od obce Verny byl v letech 1904 – 1910 na ploše necelých 150 hektarů vybudován fest, který uzavíral společně se sousedními objekty Graf Haeseler a Prinz Regent Luitpold přístupy k Metám od jihu podél východní strany řeky Mosely.

Jádro festu tvořily dvě dělostřelecké baterie, jejich výzbroj tvořily čtyři houfnice ráže 150 mm v jedné a čtyři kanóny ráže 105 mm v druhé. K první jmenované baterii byla navíc přistavěna elektrárna, která sloužila pro celý fest. Na jejich předpolí byly vybudovány tři objekty se zvony pro dělostřelecké pozorování P.B.St. 05. Nedaleko byl také vybudován klamný objekt baterie s betonovými kopulemi.

Foto
St.P. Lamancé - pancéřová deska pro světlomet a vedle pro dvojici kanónů ráže 77mm

Neobvyklou stavbou bylo postavení pro dva kanóny ráže 150 mm ve štítových lafetách. K distpozici zde byl úkryt pro dělostřelce a muniční sklad. Kanóny bylo možné dopravit do svých postavení pomocí železnice. Blízkou obranu zajišťovaly čtyři pěchotní forty (dva velké a dva malé). Velké pěchotní forty Verny a Avigy byly chráněny pomocí hlubokých příkopů chráněných pomocí kaponiér propojených kontreskarpovou galerií. K dispozici zde byly kromě centrální kasárenské budovy pěchotní parapety, pozorovatelny s pancéřovými zvony a pohotovostní úkryty. V týlu se nacházející pěchotní opěrný bod Lamancé tvořila centrální kasárenská budova vyzbrojená dvojicí kanónů ráže 77 mm pro boční palbu směrem k sousednímu festu Graf Haeseler, jehož obsluhu ve špatných světelných podmínkách usnadňoval světlomet umístěný za pancéřovou deskou. K dispozici byl také zvon WT.

Západně od velkého pěchotního fortu Agivy byl vysunut poslední pěchotní opěrný bod Seille s menší kasárenskou budovou, pohotovostním úkrytem, pěchotním parapetem a dvěma pozorovatelnami. Celkem zde byly osazeny dva zvony WT a jeden P.B.St. 05. Kaponiéra mezi pěchotním fortem Avigy a opěrným bodem Seille byla navíc upravena tak, aby dva rychlopalné kanóny působily svojí palbou bočně do týla obranného postavení směrem ke komunikaci La Gare – Le Moulin. Také zde byl k dispozici světlomet. Ve směru palby byla prodloužena také obvodová překážka.

Foto
Feste Wagner na leteckém snímku z 50. let. Zdroj: geoportail.fr

To vše bylo propojeno téměř dvěma kilometry podzemních galerií, k dispozici byly celkem čtyři zvony pro dělostřelecké pozorování a 11 zvonů typu WT. Posádku tvořilo 1250 mužů.

Celý fest později pod francouzskou správou získal název Aisne. Ve festu je v současnosti umístěno muzeum, okolí hlavních staveb je vyčištěno a po povrchu vede prohlídkový okruh, který je možné navštívit i mimo otvírací dny, které jsou zveřejněny na internetových stránkách organizace.

Fotogalerie

 

 

Mapa