RAKOUSKO-UHERSKÉ PEVNOSTI

Werk Flitscher Klause

V údolí řeky Koritnica byl nedaleko Bovce vybudován v letech 1881 - 1882 nový objekt blokující přístupy k průsmyku Predil - Werk Flitscher Klause. Opět byl umístěn na místo starší obranné stavby, navíc v nejužším místě údolí na skalní ostroh vysoko nad řekou, kudy vedla jediná možná přístupová cesta dále do údolí Koritnice. Stavebním materiálem byl kámen. Použito však bylo také velké množství pancéřových prvků. Hlavní dvoupatrová budova měl půdorys písmene L. Vnitřní dvůr byl chráněn pomocí zdi s vchodovou bránou a poternou vedoucí do detašovaného blokhausu se střílnami na ochranu blízké komunikace, ten byl schopný palby v obou směrech. Před samotnou hlavní budovu byla vysunuta jedna kaponiéra pro zbraně blízké obrany.

Hlavní výzbroj tvořily kanóny ráže 12cm umístěné v litinových střílnách, které dodala společnosti Gruson. Pro pozorovací účely byla patrně dodatečně na stropnici osazena otočná pozorovací kopule od společnosti Škoda Plzeň. Další výzbroj tvořily dvojice těžkých kulometů umístěné v pancéřových deskách (dodatečná modernizace).

Foto
Pohled na objekt z hlavní komunikace, kterou blokovala palba hlavní výzbroje

Na rozdíl od sousedního Fortu Hermann se Werk Flitscher Klause nacházel v palebném stínu a neutrpěl v průběhu války žádná výrazná poškození a ve velmi dobrém stavu se zachoval dodnes včetně veškerých pancéřových prvků. V meziválečném období byl zahrnut do uzávěru Alpského valu, který zde byl vybudován. Silnice před fortem obdržela výsuvný protitankový zátaras, střílny v blokhausu u silnice byly upraveny pro protitankový kanón. Upraveny byly střílny vedoucí na obě strany komunikace. K výstavbě tvrze byl využit také tunel na cestě vedoucí k Fortu Hermann na druhé straně silnice, do kterého byla vestavěna tvrz pro tři těžké kulomety. V současnosti se ve fortu nachází muzeum.

Foto
Plán objektu

Fotogalerie

 

 

Mapa