RAKOUSKO-UHERSKÉ PEVNOSTI

Festung Franzensfeste

Pevnost Franzesfeste byla vybudována v letech 1833 - 1838 s cílem uzavřít důležitou komunikaci vedoucí z Itálie přes Brennerský průsmyk do Innsbrucku. Tématicky sice tato stavba nepatří do období, které popisují tyto stránky. Při cestách do Itálie jí však nelze minout a také rozhodně stojí za návštěvu. Samotná stavba byla rozdělena do dvou oddělených částí, které byly spojeny podzemní poternou. Na dně údolí se nacházel tzv. Talwerk (údolní objekt), který je někdy dělen ještě na Mittelwerk (střední objekt) - ten je v současnosti z větší části zničen. Do západního úbočí byl pak vestavěn tzv. Höhenwerk, který současně tvořil citadelu pevnosti. Výškový rozdíl činil 75 metrů. Údolní objekt byl z východní strany ohraničen hlubokou roklí, která je dnes zaplavena přehradou. Posádku mělo v případě vypuknutí válečného konfliktu tvořit 1000 mužů s hlavní výzbrojí devadesáti děl. Stavebním materiálem byla žula a cihly. Stavební náklady se vyšplhaly na tehdejší dobu do astronomických výšin, kvůli čemuž byl celý projekt značně kritizován.

Foto
Zjednodušený nákres pevnosti - naprastou většinu staveb tvoří buď kasematy pro dělostřelecké baterie, ubikace nebo prachárny

Pevnost se nikdy nezapojila do bojových operací. V období 1. světové války sloužila k ubytovacím a skladovacím účelům. V meziválečném období bylo vybudováno v okolí pět objektů Alpského valu, které byly následně využívány také v období Studené války. Také samotná pevnost byla po celou dobu v rukou italské armády a sloužila ke skladování munice. Od rou 2012 se zde nachází muzeum. Interiéry jsou sice zcela prázdné, i tak tato mohutná stavba rozhodně stojí za návštěvu.

Foto
Většina přístupných interiérů je prázdná, v jedné z místnostní se však zachoval částečně zamalovaný nápis v češtině odkazující na Infanterieregiment Nr. 36 (Mladá Boleslav)

Fotogalerie

 

 

Mapa