RAKOUSKO-UHERSKÉ PEVNOSTI

Fort Gomagoi

Fort Gomagoi nacházející se na okraji stejnojmenné obce byl vybudován v letech 1860 - 1862 jako silniční uzávěr komunikace spojující Bormio s Vinschgau přes průsmyk Stilfser Joch (Passo dello Stelvio 2757 m.n.m.). Jednalo se o klasický uzávěr silnice vybudovaný z kamene, kdy samotná cesta vedla přímo vedle objektu ve skalním zářezu. Údaje o hlavní výzbroji se poněkud liší. Hlavní výzbroj patrně tvořila dvojice kasematních kanónů ráže 9cm M.75 a 6 kanónů ráže 9cm (patrně kombinace M.04 a M75/96. Samotný objekt by nebyl příliš zajímavý, kdyby na jeho stropnici nebyl těsně před vypuknutím války postaven kulometný objekt pro blízkou obranu. Ten se navíc zachoval dodnes i se všemi pancéřovými prvky, a jedná se tak v tomto ohledu o jednu z nejzachovalejších rakousko-uherských staveb na území Itálie. V objektu bylo umístěno celkem 5 těžkých kulometů. K dispozici byly také tři světlomety o průměru 25 a 30 cm.

Foto
Kulometný objekt dodatečně vybudovaný na stropnici fortu

Válku přečkal fort bez jakýchkoliv škod. Veškerá výzbroj z něj byla demontována a umístěna v kavernách a polním opevnění. Samotná fronta probíhala přímo průsmykem Stilfser Joch. Po válce celé území připadlo Itálii. V rámci rozšiřování silnice byl prostředek fortu vybourán a nová silnice byla vedena přímo přes něj. Interiér byl po dlouhé roky nepřístupný. V posledních letech probíhá postupná rekonstrukce a interiér by měl být následně zpřístupněn jako muzeum.

Fotografie Fort Gomagoi - levé křídlo fortu s kulometným objektem na stropnici
Fotografie Fort Gomagoi - nová silnice vede otvorem vybouraným skrz fort, původní se nachází vlevo
Fotografie Fort Gomagoi - pohled na levé křídlo fortu s kulometným objektem z týlu
Fotografie Fort Gomagoi - lehká varianta pancéřové desky pro dva těžké kulomety
Fotografie Fort Gomagoi - pohled na levé křídlo fortu s kulometným objektem z týlu
Fotografie Fort Gomagoi - pohled na levé křídlo fortu s kulometným objektem z týlu
Fotografie Fort Gomagoi - bok kulometného objektu s pancéřovou desky pro dva těžké kulomety
Fotografie Fort Gomagoi - bok kulometného objektu s pancéřovou desky pro dva těžké kulomety - pohled z čela fortu
Fotografie Fort Gomagoi - celkový pohled na kulometný objekt z protisvahu
Fotografie Fort Gomagoi - celkový pohled na silniční uzávěr

 

 

Mapa