RAKOUSKO-UHERSKÉ PEVNOSTI

Fort Landro

Pevnostní uzávěr Landro (Sperre Landro) blokoval úzké údolí s důležitou komunikací vedoucí z italské Cortina d'Ampezzo do Toblachu. K výstavbě Fortu Landro (Werk Landro) bylo vybráno velmi úzké místo severně od jezera Dürrensee (Lago di Landro). Jednalo se o klasický fort horského typu, který byl však rozdělen do dvou nad sebou umístěných kompaktních staveb navzájem spojených poternou. Díky tomu objekt zabral velkou část dna údolí. Budován byl v letech 1884-1894. Jako první započala výstavba moždířové baterie (Mörserbatterie), která byla ukončena v roce 1891, druhá stavba označovaná jako kanónová baterie (Kanonenbatterie) pak byla budována o tři roky déle. Jednalo se o poměrně malé, ale komplikované třípatrové stavby.

Hlavní výzbroj tvořily tři kanóny ráže 12 cm v pancéřových kasematách M80/M85 umístěné v horním objektu a trojice 15cm moždířů v otočných kopulích M.80 v objektu blíže silnici, které byly později přezbrojeny na houfnice ráže 10 cm M.05. Blízkou obranu zajišťovalo kromě ručních palných zbraní také 6 těžkých kulometů (2x Mitrailleuse, 4x M.93, 2x M.07). Jednalo se o jeden z vůbec prvních pevnostních objektů tohoto typu budovaného v Rakousko-Uhersku. Pancéřové prvky dodaly především železárny Vítkovice a Loebersdorf. Navíc se zde poprvé stal dominantním stavebním materiálem beton a pouze okolí pancéřových prvků bylo obkládáno žulovými bloky. To je také jedním z hlavních důvodů, proč stavba trvala dlouhých 10 let.

Foto
Dobový snímek obou objektů. Dobře patrná je také protipěchotní překážka přehrazující celé údolí

Fort byl již před vypuknutím 1. světové války vyhodnocen jako beznadějně zastaralý. Hlavní výzbroj byla demontována a umístěna do okolních polních opevnění umístěných ve strmých skalních stěnách. V průběhu války se tak zde nacházel pouze týlový pěchotní opěrný bod a budovy sloužily ke skladovacím a ubytovacím účelům. Díky vhodně zvolené poloze utrpěl fort během italských pokusů o dělostřelecké ostřelování pouze minimum škod.

V poválečném období byly oba objekty zbaveny veškerého vybavení. Traverzy byly trhány také z podlah, což notně komplikuje průzkum interiéru. V meziválečném období byl k hornímu objektu přistavěn druhosledový monoblokový objekt Alpského valu typu 15000 a zamaskován jako jeho součást. Postupem let celý komplex čím dál tím víc zarůstá (návštěvy v letech 1998, 2006 a 2014)

Fotogalerie

 

 

Mapa