RAKOUSKO-UHERSKÉ PEVNOSTI

Baterie Predilsattel

Vysoko nad Raibler See byla vybudována nedaleko průsmyku Predil v letech 1897-1899 Baterie Predilsattel. Hlavní výzbroj tvořily tři kanóny ráže 12cm M.80 umístěné v pancéřových kasematách, které svojí přímou palbu působily do prostoru Seebachtalu a blokovaly tak přístupy k samotnému jezeru. K dispozici byly také 2 těžké kulomety. Jednalo se o poměrně velkou přízemní stavbu ve tvaru písmene L. Blízkou obranu zajišťovaly dvě kaponiéry umístěné na stranách hlavní budovy. Po obvodu se navíc nacházelo množství střílen pro pěchotní zbraně. Posádka měla k dispozici prostorné ubikace a kuchyni. Přímo v objektu byl i zdroj vody. Obvodovou překážku tvořil mělký příkop a pásy protipěchotních překážek.

Foto
Hlavní spojovací chodba uvnitř baterei

Již v době před vypuknutím války byl celý objekt považován za zastaralý a jeho hlavní výzbroj byla průběžně přemístěna do nově budovaných kavernových postavení. V meziválečném období odtud byly vytěženy veškeré kovové prvky, což kromě pancéřových kasemat odnesly i části střechy. V tomto stavu se baterie nachází dodnes a je volně přístupná.

Fotogalerie

 

 

Mapa