RAKOUSKO-UHERSKÉ PEVNOSTI

Werk Raibl See

Pro potřeby uzavření přístupů ze Seebachtalu (Val Rio del Lago) byl vybudován přímo u silnice vedoucí okolo jezera Raibler (Lago del Predil) Werk Raibler See (1884). Jednalo se o poměrně zajímavou přízemní stavbu umístěnou na poloostrově přímo na břehu jezera určenou pro tři kanóny ráže 9cm umístěných v kasematách pro přímou palbu. Čelo objektu mělo podobu zemního valu. Blízkou obranu zajišťovaly dvě na stranách hlavní budovy umístěné kaponíéry se střílnami pro pěchotní zbraně.

Jako detašovaná pevnůstka napojená podzemní chodbou na zbytek objektu byl vybudován na druhé straně silnice ve skalním zářezu kulometný objekt, který bočně postřeloval nejen nedalekou komunikaci, ale i celé předpolí hlavního objektu.

Fotografie Střelecká místnost zachovalého blokhausu
Fotografie Celkový pohled na zachovalý blokhaus postřelující bočně nedalekou silnici
Fotografie Dobový snímek nádvoří fortu poškozeného italskou dělostřeleckou palbou
Fotografie Celkový pohled na čelo fortu, které bylo kryté zemním valem. Vpravo nahoře baterie Predilsattel

Ještě před vypuknutím války byl celý objekt vyklizen a hlavní výzbroj přestěhována do nově vybudovaných kavernových postaveních v okolí. V aktivní službě tak zůstala pouze pozorovací kopule s obsluhou. Dnes je pevnůstka zcela v troskách a její pozůstatky jsou navíc zahrnuty zeminou. V dobrém stavu se tak nachází pouze výše zmiňovaná kulometná pevnůstka.

 

 

Mapa