Výzbroj

Převážnou většinu vybudovaných objektů tvořily pasivní úkryty s výzbrojí umístěnou v otevřených postaveních v jejich okolí, případně na stropnici. Vybudována však byla také řada kulometných a dělostřeleckých objektů. Jejich výzbroj si většinou sebou přinášela jejich posádka a jednalo se tak o běžné zbraně polní armády. Pouze v omezeném množství se jednalo o speciální pevnostní zbraně.

Dominantní zbraní byl těžký kulomet Maxim 08 (MG08). Jedná se o licenční výrobek, který vzešel z vynálezu Hirama Maxima, rodilého Američana, který však dlouhodobě žil ve Velké Británii, kde také získal občanství. Původní prototyp byl vyvinut v roce 1884, v Německu tuto zbraň produkovala s velkým úspěchem společnost Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken A.G.. Vodou chlazený těžký kulomet ráže 7,92 mm měl kadenci 400 - 500 ran za minutu, s maximálním dostřelem 3500 metrů (prakticky okolo 2000 metrů). Munice byla dodávána na pásech po 250 kusech, hmotnost samotné zbraně bez lafetace byla necelých 27 kilogramů bez vody. Úsťová rychlost byla 900 metrů za vteřinu. V průběhu války následovala celá řada modernizací a odlehčení této zbraně. Jedná se především o verzi MG 08/15 a MG 08/18, které byly někdy již označovány jako kulomety lehké. Poslední verze již byla navíc vzduchem chlazená. Do běžné výzbroje pěchoty patřila puška Mauser Modell 98, případně zastaralá Gewehr 88.

V omezeném množství se do opevněných pozic dostaly také pevnostní rychlopalné kanóny ráže 5 cm (5 cm Schnellfeuerkanone). Kadence činila 35 - 40 ran za minutu. Maximální dostřel pak 3200 metrů s úsťovou rychlostí okolo 440 metrů za vteřinu. Nasazeny byly také tzv. Fahrpanzery. Převozná věž F.P.L. 90 (Fahrpanzer) byla v množství několika stovek kusů původně dodána do německých pevností, kde zesilovala palebnou sílu pěchotních postavení. Nasazeny byly také kořistní zbraně z belgických pevností, a to jak rychlopalné kanóny ráže 57mm Nordenfeld na pevnostních lafetách, tak pevnostní kanóny ráže 75 mm včetně pancéřových desek (osazeny v objektech Hollandstellung).

Fotografie Těžký kulomet Maxim 08 na polní lafetě(NARA)
Fotografie Těžký kulomet Maxim 08 na polní lafetě (NARA)
Fotografie Kulomet Maxim MG 08/15(NARA)
Fotografie Fahrpanzer zabudovaný do nábřeží severně od Oostende. Stav: 12/1918 (NARA)
Fotografie Americkou armádou ukořistěný rychlopalný pevnostní kanón belgického původu - Essey-et-Maizerais, Michelstellung (NARA)
Fotografie Americkou armádou ukořistěný rychlopalný pevnostní kanón belgického původu - Essey-et-Maizerais, Michelstellung (NARA)

Pancéřové prvky

Do objektů budovaných v rámci armovacích prací pevností těsně před vypuknutím války se v omezeném množství dostávaly pancéřové prvky - především pro pěchotní a dělostřelecké pozorování (např. pancéřová věž P.B.St. 05) a pojízdné věžičky pro rychlopalné kanóny, tzv. Fahrpanzery.

Fotografie Pancéřová věž P.B.St. 05 na dělostřelecké pozorovatelně Wolfsbergstellung, Metz
Fotografie Postavení Fahrpanzeru - Steinbruchstellung, Metz
Fotografie Postavení Fahrpanzeru s výklenky pro munici - Steinbruchstellung, Metz
Fotografie Fahrpanzer ve venkovní expozici muzea Fort Mutzig, Francie
Fotografie Interiér dělostřelecké pozorovatelny s periskopem umístěným v pancéřové kopuli - Steinbruchstellung (Metz)
Fotografie Tento typ (S.F.St.) byl původně určen do objektů důležitých otevřených dělostřeleckých baterií

V rámci opevněných pozic budovaných v průběhu války na západní frontě lze v terénu narazit na několik variant pancéřových prvků, které sloužily především pro pěchotní a dělostřelecké pozorování.

Pro pěchotní pozorování bylo v omezeném množství k dispozici přenosné stanoviště označované jako "šnek" (Beobachtungsstand aus Eisenblech mit Kiesfüllung). Původně bylo určeno k osazení do pěchotních parapetů fortů a festů a k strážení linií obvodových překážek. Značný počet se jich dodnes zachoval v pevnostech Metz a Thionville. Na frontě byly osazovány do polního opevnění, často docházelo k jejich dodatečnému zesilování obetonováním, přípradně překrytím vrstou betonu. Jak již originální název napovídá, skládalo ze z dvojitého plechu, po instalaci na místo určení pak byl prostor mezi nimi vyplněn pískem/štěrkem apod.

Specialitou německých polních opevnění bylo pětiúhelníková pozorovací stanoviště, které bylo produkováno v celé řadě variant, které se lišily svojí výškou a počtem pozorovacích průzorů. V základní variantě disponovalo stanoviště dvojicí průzorů a otvorem pro periskop ve vrchlíků. V dělostřeleckých pozorovatelnách pak byla osazována větší stanoviště se čtveřicí průzorů. Existovala také rada dalších variant, v některých případech bylo zcela rezignováno na pozorování pomocí průzorů a používat se pouze otvor pro periskop ve vrchlíku. Pozorovací průzory se urazívaly pomocí vertikálně posuvných uzávěrů.

Původně bylo určeno k osazení do polního opevnění a do předsunutých pozorovacích stanovišť. Postupně však byly osazovány také do pěchotních pozorovatelen, pasivních úkrytů a jako nástavba nad vchody do kavernových úkrytů. Sloužily také v dělostřeleckých pozorovatelnách. Nejvíce exemplářů se dodnes zachovalo v okolí Lille a na týlovém postavení podél řeky Aisne. V meziválečném období došlo k jejich hojnému použití v pozorovatelnách na Maginotově linie, díky tomu se nacházejí také ve sbírkách řady pevnostních muzeí. Snatoviště se až na místě určení skládalo z řady menších dílů. Jejich tloušťka kolísala mezi 1 až 3 centimetry.

Fotografie Pozorovací stanoviště "šnek" obsazené americkou armádou (NARA)
Fotografie Pozorovací stanoviště "šnek" obsazené americkou armádou (NARA)
Fotografie Pozorovací stanoviště "šnek" v pěchotním postavení Festu Obergentringen, Thionville
Fotografie Pozorovací stanoviště "šnek" ve venkovní expozici Festu Obergentringen, Thionville
Fotografie Detail pozorovacího průzoru
Fotografie Vrchlík pětiúhelníkového pozorovacího stanoviště - expozice muzea Fort Casso (Rohrbach)
Fotografie Vrchlík pětiúhelníkového pozorovacího stanoviště - expozice muzea Fort Casso (Rohrbach)
Fotografie Pětiúhelníkové pozorovací stanoviště ve venkovní expozici Fortu Casso (Rohrbach)
Fotografie Pětiúhelníkové pozorovací stanoviště ve venkovní expozici Fortu Casso (Rohrbach)
Fotografie Větší model pětiúhelníkového stanoviště používaný v dělostřeleckých pozorovatelnách - Herméville-en-Woëvre (NARA)
Fotografie Větší model pětiúhelníkového stanoviště používaný v dělostřeleckých pozorovatelnách. Pozorovatelna je stavebně nedokončená. Kvůli blízkosti fronty byla budována z prefabrikovaných betonových tvárnic - jižně od Saint-Étienne-à-Arnes (NARA)
Fotografie Malé pětiúhelníkové stanoviště jako součást polního opevnění - Cheppy/La Forge (NARA)

Opět pouze ve velmi omezeném množství byly do objektů pro dělostřelecké pozorování a do velitelských objektů osazovány malé pozorovací zvony s dvojicí průzorů (některé varianty disponovaly ve vrchlíku také otvorem pro periskop). Hmotnost kolísala dle typu mezi 600 a 1400 kg. Dodnes se zachovalo pouze několik kusů, v okolí Metz se nacházejí pravděpodobně tři exempláře.

K dispozici byly také menší kopule pro pozorování určené primárně pro polní použití. Tvarovány byly ze 3 cm tlustého plechu, v prostoru vrchlíku byl zvojen s mezerou 5 cm, která byla obvykle vyplněna betonem. K dispozici bylo šest pozorovacích průzorů o rozměru 8 x 8 cm. Tento typ kopule byl pravděpodobně záležitostí především východní fronty, ale použit byl také na západě. V meziválečném období se desítky kusů dostaly do rukou polské armády, která je použila na řadě míst na východní i západní hranici.

V posledním roce výstavby opevnění se do budovaných objektů dostala rozměrná dvoudílná pancéřová deska pro periskop s rozměry 200 x 200 cm a předpisovou sílou pancíře 4 cm. Průměr otvoru pro periskop činil 30 centimetrů. Měření v terénu nicméně ukazují, že produkovány byly také silnější varianty až do 7 cm tloušťky. Do stropnice byly desky uchyceny soustavou silných šroubů, které končily po obvodu místnosti pro pozorovatele. Primárně byly určeny pro dělostřelecké pozorovatelny umístěné v týlu opevněných pozic, narazit na ně je však možné také v linii pěchotních úkrytů. Od poloviny roku 1918 se jednalo o jediný oficiálně dodávaný pancéřový prvek sloužící k výstavbě opevnění. Starší typy bylo možné použít pouze ze skladových zásob. Ve velkém množství byly osazovány do objektů Michelstellung. Největší koncentrace zachovalých exemplářů je v okolí obce Jonville-en-Woëvre. Deska se velmi podobá pancíři osazovanému do německých objektů v meziválečném období.

Fotografie Malý pozorovací zvon na stropnici velitelského objektu - Moselstellung
Fotografie Disponoval dvojicí pozorovacích průzorů
Fotografie Interiér zvonu
Fotografie Deska pro dělostostřelecké pozorování - Michelstellung
Fotografie Otvor pro periskop a rozmístění kotvících šroubů, které jsou zapuštěné po obvodu místnosti pro pozorovatele - Michelstellung
Fotografie Objekt s deskou je umístěn přímo v linii pěchotních úkrytů - Michelstellung
Foto
Foto
Nákres uchycení pancéřové desky pro periskop do stropnice objektu (Zdroj: Einzelheiten über Stellungsbau 26.8.1918)

Pancéřové štíty pro pozorování byly osazovány do samostatných pěchotních pozorovatelen, velitelských objektů a pasivních úkrytů. K dispozici byl jeden malý pozorovací průzor, který se nacházel těsně nad stropnicí objektu, do kterého byl osazen. K pozorování tak měl primárně sloužit otvor (zajištěný dvojicí masivních posuvných uzávěrů) ve stropnici pro periskopické pozorování. Produkována byla patrně řada varint se shodnou šířkou okolo 135 cm. Lišily se především tloušťkou pancéřování, které se pohybovalo od 3 do 7 centimetrů a také tvarováním/zahnutím štítu.

Na stejném principu byly produkovány také štíty pro těžký kulomet. V tomto případě byl pozorovací průzor nahrazen rozměrnější střílnou. Opět bylo produkováno několik typů, které se lišily tvarem pancíře i samotné střílny. V dokumentaci se tento typ pancíře objevuje již na konci roku 1916, k masivnímu nasazení však patrně došlo až na konci roku 1917 a v roce 1918.

Fotografie Štít pro pozorování na stropnici velitelského objektu. V betonu je tvarované zorné pole pozorovacího průzoru - Moselstellung
Fotografie Pancéřový štít pro pozorování osazený do pěchotního úkrytu - Cheriseystellung
Fotografie Pancéřový štít pro pozorování osazený do pěchotního úkrytu s dobře viditelným pozorovacím průzorem - Cheriseystellung
Fotografie Stanoviště těžkého kulometu umístěné za pancéřovým štítem - Cheriseystellung
Fotografie Těžký kulomet působil boční palbou do prostoru před linií pěchotních úkrytů - Cheriseystellung
Fotografie Detail střílny těžkého kulometu - Cheriseystellung

Vchodové střílny a dveře

Především v ranných fázích výstavby se do objektů dostávalo velké množství vchodových střílen a odolných pancéřových a plechových dveří.

Fotografie Dvoukřídlé dveře a mříž v jednom ze vchodů do velkého pěchotního úkrytu, Thionville - Moselstellung
Fotografie Střílna na ochranu vchodu ve velkém pěchotním úkrytu, Thionville - Moselstellung
Fotografie Střílna na ochranu vchodu ve velkém pěchotním úkrytu, Thionville - Moselstellung

Překážky

Podrobný popis protipěchotních překážek se nachází v záložce Stellungsbau. K dispozici bylo několik základních typů překážek od nouzových variant určených k výstavby v blízkosti nepřítele (systém Lochmann, válcové překážky, španělský jezdec), přes nouzové varianty s použitím dřevěných kolíků po ocelové varianty. Budovány byly v několi řadách za sebou, včetně týlových pozic. Jejich hlavním cílem pak zpomalení útočníka, zabránění jeho přilnutí k obranným pozicím, případně nasměrováním útočníka do křížové, ideálně boční, palby těžkých kulometů, případně rychlopalných kanónů.

S rostoucím množstvím tanků, které se pohybovaly po bojišti notně vzrostla také potřeba protitankové obrany. Používala se řada variant od protitankových příkopů, většinou vzniklých úpravou zákopů, po různé varianty protitanovýcho zdí, uzávěrů silnic, případně překážek z kolejnic nebo ocelových profilů. Protipěchotní překážky byly navíc masivně doplněny soustavou protitankových minových polí.

Fotografie Protitanková překážka z betonových bloků s maskovací sítí jižně od Abacourtu u silnice Verdun - Etain (NARA)
Fotografie Protitankový uzávěr silnice Danville - Azannes tvořený betonovými bloky a ocelovými lany (NARA)
Fotografie Protitankový uzávěr silnice Danville - Azannes tvořený betonovými bloky a ocelovými lany (NARA)
Fotografie Provizorní protipěchotní překážka Lochmann na týlovém postavení v prostoru Brieulles-sur-Bar (NARA)
Fotografie Linie protipěchotních překážek Ivoiry/Épinonville (NARA)
Fotografie Tři linie protipěchotních překážek - Michelstellung u obce Warcq jižně od Etainu (NARA)
Fotografie Protipěchotní překážka a za ní položené protitankové miny - Michelstellung mezi obcemi Dommartin-la-Chaussée a Charey (NARA)
Fotografie Protitankové miny byly vyrozeny z dřevěných beden a dělostřeleckých granátů - Michelstellung mezi obcemi Dommartin-la-Chaussée a Charey (NARA)
Fotografie Protipěchotní překážka ze španělských jezdců - severozápadně od Fey-en-Haye (NARA)
Fotografie Protinková překážka tvořena betonovou zdí a kolejnicemi v obci Bernwiller (NARA)

Maskování

Značné pozornosti se především v posledních letech války těšilo důkladné maskování. Základní pokyny jsou opět uvedeny v záložce Stellungsbau. Hlavním cílem bylo především ukrytí jednotlivých objektů opevněné pozice před leteckým pozorováním. To samé se týká také dělostřeleckých baterií, tratí úzkorozchodné železnice a zásobovacích cest. Poměrně často docházelo k budování falešných stromořadí a cest, jejichž cílem bylo znesnadnění orientace v terénu.

Fotografie Maskování těžké dělostřelecké baterie pomocí přesazování stromů (NARA)
Fotografie Maskování pěchotního úkrytu pomocí sítě a větví (NARA)
Fotografie Maskování pěchotního úkrytu pomocí maskovacích sítí - Cunel východně od Romagne-sous-Montfaucon (NARA)
Fotografie Kulometný objekt maskovaný v zástavbě obce Manheulles (NARA)
Fotografie Kulometné střílny vestavěné do hospodářského stavení v obci Marcq jihovýchodně od Vouziers (NARA)
Fotografie Kulometné objekt vestavěný do stodoly v obci Marcq jihovýchodně od Vouziers (NARA)
Fotografie Velmi dobře zamaskovaný pasivní úkryt - Cunel východně od Romagne-sous-Montfaucon (NARA)
Fotografie Maskování pasivního úkrytu - Grandpré (NARA)
Fotografie Falešné polní opevnění pro matení leteckého průzkumu (NARA)
Fotografie Maskovacací síť natažená nad silnicí v blízkosti Saint-Étienne (NARA)
Fotografie Umělé stromy byly často používány k vytvoření falešných stromořadí (NARA)
Fotografie Maskování pasivní úkrytu - Michelstellung, Jonville-en-Woëvre (NARA)
Fotografie Maskování cesty Vigneulles - Hattonchâtel (NARA)

Těžké dělostřelectvo/Pobřežní obrana

Po ustálení západní fronty zůstalo v rukou německé armády přibližně 40 kilometrů pobřeží v okolí belgického města Oostende. Pod taktovkou námořnictva zde byl vybudován značný počet pobřežních dělostřeleckých baterií včetně protileteckých. Jejich hlavní výzbroj disponovala rážemi od 88 do 381 mm. K dispozici byl také velký počet pozorovatelen a stanovišť řízení palby. Většina děl se nacházela v otevřených betonových palebných postaveních. K výstavbě betonových objektů došlo pouze v několika případech. K dispozici byly odolné sklady munice a úkryty pro obsluhu. Hlavním cílem byla ochrana ponorkových základen a obrana před případným nepřátelským vyloděním. Baterie Pommern vyzbrojená dělem ráže 381 mm (SKL/45) působila svojí palbou nikoliv ve směru moře, ale na podporu nedaleké fronty ve Flandrech. Protiletecké baterie s děly ráže 88 a 105 mm se soustředily v okolí měst Oostende a Brugy. Pobřežní baterie byly rozděleny do několika skupin - tři byly určeny k ochraně přístavů Oostende, Blankenberghe a Zeebrugge. Zbylé byly po dvou určeny pro blízkou obranu pobřeží a pro vedení dalekých paleb proti nepřátelskému loďstvu.

V rámci západní fronty bylo instalováno pobřežní dělostřelectvo pro podporu pozemních operací. Většinou se jednalo o umístění na mobilních platformách, umožňujících operativní nasazení. Kromě toho však bylo vybudováno 16 permanentních baterií pro těžká námořní děla, většinou s účelem podpořit útočné operace. Hned tři se tak nacházejí severovýchodně od Verdunu.

Fotografie Stanoviště řízení palby pobřežní baterie Aachen jižně od Oostende
Fotografie Úkryt pro obsluhu děl pobřežní baterie Aachen
Fotografie Interiér úkrytu pobřežní baterie Aachen
Fotografie Jedno ze stanovišť pro kanón ráže 15 cm SKL/40 ve věžové lafetě baterie Aachen
Fotografie Jedno ze stanovišť pro kanón ráže 15 cm SKL/40 ve věžové lafetě baterie Aachen
Fotografie Hlavní výzbroj baterie Aachen - 4x 15 cm SKL/40 ve věžových lafetách. Stav: 12/1918 (NARA)
Fotografie Pobřežní baterie Deutschland - 4 x 381 mm SKL/45 v otevřených postaveních. Stav: 12/1918 (NARA)
Fotografie Pobřežní baterie Deutschland - 4 x 381 mm SKL/45 v otevřených postaveních. Stav: 12/1918 (NARA)
Fotografie Pobřežní baterie Deutschland - 4 x 381 mm SKL/45 v otevřených postaveních. Stav: 12/1918 (NARA)
Fotografie Pobřežní baterie Deutschland - 4 x 381 mm SKL/45 v otevřených postaveních. Stav: 12/1918 (NARA)
Fotografie Pobřežní baterie Deutschland - 4 x 381 mm SKL/45 v otevřených postaveních. Stav: 12/1918 (NARA)
Fotografie Pobřežní baterie Deutschland - 4 x 381 mm SKL/45 v otevřených postaveních. Stav: 12/1918 (NARA)
Fotografie Pobřežní baterie Oldenburg - 17 cm SKL/40 Stav: 12/1918 (NARA)
Fotografie Pobřežní baterie Oldenburg - 17 cm SKL/40 Stav: 12/1918 (NARA)
Fotografie Pobřežní baterie Friedrichsort (Geoeben) - 4x 17 cm SKL/40, Zeebrugge. Stav: 12/1918 (NARA)
Fotografie Pobřežní baterie Freya - 4x 21 cm SKL/40. Stav: 12/1918 (NARA)
Fotografie Pobřežní baterie Gneisenau v Oostende nacházející se v okolí Hotelu Royal Palace - 4x 17 cm SKL/40. Stav: 12/1918 (NARA)
Fotografie Pobřežní baterie Groden - 4x moždíř 28 cm (HbL/12) Stav: 12/1918 (NARA)
Fotografie Pobřežní baterie Hindenburg - 4x 28 cm KL/35. Stav: 12/1918 (NARA)
Fotografie Baterie Pommern - 1x 381 mm SKL/45 pro vnitrozemskou obranu. Stav: 12/1918 (NARA)
Fotografie Pobřežní baterie Groden - při ústupu německé armády zničená kasemata s moždířem ráže 28 cm (HbL/12). Stav: 12/1918 (NARA)
Fotografie Pobřežní baterie Tirpitz nedaleko Oostende - 4x 28 cm SKL/45. Stav: 12/1918 (NARA)
Fotografie Pobřežní baterie Tirpitz nedaleko Oostende - 4x 28 cm SKL/45. Stav: 12/1918 (NARA)
Fotografie Pobřežní baterie Tirpitz nedaleko Oostende - 4x 28 cm SKL/45. Stav: 12/1918 (NARA)

Další fotografie pobřežních baterií

Úzkorozchodná železnice

Pro přepravu velkého množství stavebního materiálu a následně munice, vybavení a dalších zásob byla vybudována poměrně hustá síť úzkorozchodných železnic, které plynule navazovaly na velká železniční nákladová nádraží. Odtud bylo zajištěno napojení na velké muniční a ženijní sklady (parky). Koleje byly nicméně vedeny dál do opevněných pozic, primárně k zásobování dělostřeleckých baterií. Vedeny nicméně byly také do pěchotních postavení. Pro dopravu byly dispozici nákladní i osobní vagóny, které byly taženy parními i dieslovými lokomotivami.

Fotografie Vagony naležené segmenty kolejí úzkorozchodné železnice - Courmont (NARA)
Fotografie Lokomotiva zanechaná při ústupu německé armády u obce Cierges (NARA)
Fotografie Lokomitivi a vozy zanechané při německém ústupu kvůli zničeným kolejím u obce Cierges (NARA)
Fotografie Americkou armádou získaná a při vlastním postupu využívaná lokomotiva úzkorozchodné železnice (NARA)
Fotografie Americkou armádou získaná a při vlastním postupu využívaná lokomotiva úzkorozchodné železnice (NARA)
Fotografie Deponie zabavených lokomotiv úzkorozchodné železnice (NARA)
Fotografie Tunel na úzkorozchodné železnici s cedulí - "Vstup přísně zakázán, životu nebezpečné" - Chaillon (NARA)
Fotografie Lanovka/Úzkorozchodná železnice - Viéville-sous-les-Côtes (NARA)
Fotografie Most na úzkorozchodné železnici u obce Lancon jižně od Grandpré (NARA)
Fotografie Vagóny s nákladem kolejnic v obci Lancon jižně od Grandpré (NARA)
Fotografie Nepřátelskou palbou zničená úzkorozchodná železnice východně od Sivry-sur-Meuse (NARA)
Fotografie Dělo ráže 152 mm naložené na vozíky úzkurozchodné železnice - Viéville-en-Haye(NARA)