SEVEROVÝCHODNÍ FRONTA

Opevnění na severovýchodních hranicích Francie vyniká velkým množstvím muzeí, které se nacházejí nejen ve velkých dělostřeleckých tvrzích, ale také v malý tvrzích, kasematách, pasivních úkrytech a dělostřeleckých pozorovatelnách. Muzea jsou velmi dobře vybavena. V některých je možná samostatná prohlídka, v ostatních se koná s průvodcem. Kromě francouzštiny zde není problém ani němčina a omezeně také angličtina. Otevírací dobu muzeí je vhodné předem zkontrolovat na internetových stránkách. Řada objektů je přístupná na základě rezervace, převážně větších skupin.

Foto
Hlavní galerie dělostřelecké tvrze Michalsberg s garáží železniční techniky

Průzkum ostatních objektů na severovýchodě má řadu úskalí. Tím nejmenším je skutečnost, že řada objektů se nachází na soukromých pozemcích, na pastvinách a na polích (přístup k soukromému vlastnictví je zde o poznání striktnější než u nás). Velkým problémem je, že na řadě míst, kde si to nevynutila například intenzivní zemědělská činnost nedošlo k odstranění protipěchotních překážek. Obzvášť velký pozor je nutné dávat na malé nášlapné ocelové kolíky, které se obzvášť v lesích zachovaly v hojném počtu (naposledy se mi ho málem podařilo trefit na malé tvrzi Lembach). Pokud jsou opuštěné pevnostní objekty přístupné, jsou povětšinou čisté, se zachovalými zbytky vnitřního vybavení. To se však v posledních letech stává cílém intenzivního rozkrádání, a to podél celé linie. Největším problémem severovýchodní fronty je ovšem neskutečně bujná vegetace. Kromě udržovaných objektů, je většina ostatních po celé vegetační období neskutečným způsobem zarostlá a pouze samotná cesta k nim je občas zážitkem. K průzkumu opevnění jsou tak nejvhodnější zimní měsíce a začátek jara (s výjimkou lovecké sezóny).

Na mapě níže jsou zachyceny tvrze a kasematy na severovýchodní frontě. U navštívených objektů jsou uloženy také fotografie, případně odkaz na fotogalerii. Zároveň jsou zde označeny také pevnostní muzea včetně odkazu na internetové stránky, kde lze ověřit otevírací dobu.